ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី២

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ
ភាគទី២


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី២​នៃ​សៀវភៅ​ប្រជុំ​រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ​នេះ មាន​ចំនួន២៣​រឿង។

 1. មនុស្សលោភ
 2. អាខ្វាក់អាខ្វិន
 3. ខ្ពើមអាចម៍ជិះដំរី ខ្ពើមក្ដីឡើងចុងត្នោត
 4. ចាបស្រុកនិងចាបព្រៃ
 5. បុរសដណ្ដឹងប្រពន្ធ
 6. ទេវតាសេកសាយ
 7. ចៅកំាបិតបន្ទោះ
 8. ចៅតប់ប្រមល់
 9. ចៅផ្កាប់ត្រលោក
 10. តម្លង់៧សន្ដាន
 11. សុភាទន្សាយ (ពាក្យកាព្យបទមណ្ឌោកគតិ)
 12. សុភាទន្សាយ (ពាក្យរាយតពីពាក្យកាព្យ)
 13. ស្ដ្រីពិត ម្ដាយពិត ឪពុកពិត
 14. អន្ទង់វែងឆ្នាំងវែង
 15. អាឡេវ
 16. ស្រីកណ្ដុរល្អោចគឺកណ្ដុរបំផ្លាញ
 17. បុរសចាក់ស្មុគ
 18. អ្នកដំណើរពីរនាក់ដណ្ដើមគ្នាដេកកណ្ដាល
 19. ចៅធុង ចៅសាញ់ (ពាក្យកាព្យបទកាកគតិ)
 20. អាសំគមបាញ់លលក
 21. អាប៉ាងនាងតី
 22. ហោរនិងតាចាស់ដូនចាស់
 23. ក្មេងកំព្រា