სამთავისის საბუთები № 004

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგული დედანი საბუთისა 1457 წ. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სამთავისისადმი

აღწერილობა:

  • 2016 წ. - კორპუსი: "დედნის აღწერილობა ს. კაკაბაძის მიხედვით: სამთავისის სიგელი № 4, დაწერილი ტყავზე, 52 x 19/20 სმ." [კორპუსი - III - გვ.91].