მცხეთის საბუთები № 475

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგული დედანი საბუთისა 1454 წ. I.10. - კულუხის გამოსაღების წიგნი დავით კათალიკოსისა ჯუარის მცხოვრებთადმი

აღწერილობა:

  • 2014 წ. - კორპუსი: "ს. კაკაბაძის მიხედვით: დაწერილი ტყავზე ლამაზის ხელით, ზომით 84 3/4 x 24 3/4; განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ." კორპუსი - III - გვ.80.