მცხეთის საბუთები № 030

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული ნუსხა ე: [5]

  • 1913 - სარგის კაკაბაძე - 1449-2641 -
    "1618 წ. მცხეთის სიგელი N 30, ბოძებული ბაგრატ მეფის მიერ 1618 წ. დაწერილია ქაღალდზე ზომით 18,3/4X27 სანტიმ".