მცხეთის საბუთები № ?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა 1453 წ. ახლო - პირობის წიგნი საფარისა და ვარძიის მონასტრებისა დავით კათალიკოსისადმი

აღწერილობა:

საბუთის თავბოლონაკლული ქაღალდის დედანი ინახებოდა სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთებში, დაწერილია იმავე ხელით, რომლითაც 1460 წ. XII.30. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა ქვათახევის მონასტრისადმი.