აბრამიშვილი თამარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1959 თამარ აბრამიშვილი - XIII-XIV სს. დასავლურ-ქართული ფული : კირმანეული 1959 - თ. აბრამიშვილი - XIII-XIV სს. დასავლურ-ქართული ფული -
1965 თამარ აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები 1965 - თ. აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები -
1989 თამარ აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები (1966-1984 წწ.) 1989 - თ. აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები (1966-1984 წწ.) -