1959 - თ. აბრამიშვილი - XIII-XIV სს. დასავლურ-ქართული ფული

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
1959 - თ. აბრამიშვილი - XIII-XIV სს. დასავლურ-ქართული ფული
სრული სათაური:
თამარ აბრამიშვილი - XIII-XIV სს. დასავლურ-ქართული ფული : კირმანეული - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი - თბილისი 1959 - (159 გვ.)