1989 - თ. აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები (1966-1984 წწ.)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
1989 - თ. აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები (1966-1984 წწ.)
სრული სათაური:
თამარ აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები (1966-1984 წწ.) - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი - თბილისი 1989 - (72 გვ.)

რედაქტორი: გ.ჯაფარიძე