1965 - თ. აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
1965 - თ. აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები
სრული სათაური:
თამარ აბრამიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - თბილისი 1965 - (156 გვ.)