75%

သိုးကလေ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
သိုးကလေ
by အမည်မသိ ရှေးစာဆို

၁။ သိုးကလေ၊ ပုပ္ပားနတ်တောင်၊

အခေါင်မြင့်ဖျား၊ စုံတောပြား၌၊

နံ့ရှားကြိုင်လွင့်၊ ခါတန်ပွင့်သည်၊

ရွှေနှင့်ယိုးမှား ပန်းစကား။


1. Oh Nat-spirit with the headdress of Tho-saung

In the thicket of dense forest on the summit of lofty Mt.Popa

Are the fragrant Champac flowers which bloom seasonally.

And their colour can be mistaken for gold.


၂။ သိုးကလေ၊ စကားပွင့်နှင့်၊

နှိုင်းတင့်နိုးသည်၊ ရဲမျိုးသမီး၊

မောင်ကြီးနှမ၊ ညက်လှပြာစင်၊

မယ့်သည်ပင်သည် ခရီးသား။

2. Oh Nat-spirit with the headdress of Tho-saung

She was the daughter of the brave man

Her beauty could be compared to the Champac flower.

She was brought up under the care of the good brother.

She had a lover kept in the heart of her heart.

He was not with her. He was a serviceman away on a journey.

၃။ သိုးကလေ၊ မြိတ်လွတ်စုလည်း၊

အငယ်တည်းက၊ ကျွမ်းဝင်ကြသည်၊

မွေးဖတူရင်း၊ မျိုးသည်မင်းနှင့်၊

ချစ်ခြင်းစုရုံး၊ သက်ထက်ဆုံးသည်၊

နှလုံးမခြား စောင့်တရား။3. Oh Nat-spirit with the headdressof Tho-saung

Since childhood while she still wore

Myeiklutsu hair knot on her head

The twain were fond of each other

He was a nephew of her father

He was thus related to her

The twain were united by attachment

till the end of their lives

They kept their mutual faith.၄။ ဆွေမိမင်း၊ မျက်သုတ်နီစင်၊

ရထည်းဖျင်နှင့်၊ ကျိုင်းစဉ်မြဝါ၊

မတ်ကြီးလျာကို၊ မယ်သာကြိုက်မိ တုမရှိ။


PD-icon.svg This work was published before January 1, 1927, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.