Часосло́въ/Полꙋ́нощница вседне́внаѧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Часосло́въ
Полꙋ́нощница вседне́внаѧ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Часосло́въ,
съ бг҃омъ ст҃ы́мъ,

ѡ҆бдержа́й послѣ́дованїе
по чи́нꙋ свѧты́хъ і҆ерⷭ҇ли́мскихъ
и҆ честны́хъ монастыре́й.


Нача́ло полꙋ́нощницы.
[edit]

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

И҆ мы̀: Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Сщ҃е́нникъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

Та́же, Гдⷭ҇и поми́лꙋй, в҃і.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ: Покло́ны трѝ.

И҆ а҆́бїе ѱало́мъ н҃:

Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ ѡ҆чи́сти беззако́нїе моѐ. Наипа́че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ беззако́нїѧ моегѡ̀, и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀ ѡ҆чи́сти мѧ̀. Ꙗ҆́кѡ беззако́нїе моѐ а҆́зъ зна́ю, и҆ грѣ́хъ мо́й предо мно́ю є҆́сть вы́нꙋ. Тебѣ̀ є҆ди́номꙋ согрѣши́хъ, и҆ лꙋка́вое пред̾ тобо́ю сотвори́хъ: ꙗ҆́кѡ да ѡ҆правди́шисѧ во словесѣ́хъ твои́хъ, и҆ побѣди́ши, внегда̀ сꙋди́ти тѝ. Се́ бо въ беззако́нїихъ зача́тъ є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ти моѧ̀. Се́ бо и҆́стинꙋ возлюби́лъ є҆сѝ, безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ премꙋ́дрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лъ мѝ є҆сѝ. Ѡ҆кропи́ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́щꙋсѧ: ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́че снѣ́га ᲂу҆бѣлю́сѧ. Слꙋ́хꙋ моемꙋ̀ да́си ра́дость и҆ весе́лїе: возра́дꙋютсѧ кѡ́сти смирє́нныѧ. Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ грѣ̑хъ мои́хъ, и҆ всѧ̑ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ ѡ҆чи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́хъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й. Не ѿве́ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀. Возда́ждь мѝ ра́дость сп҃се́нїѧ твоегѡ̀, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ ᲂу҆тверди́ мѧ. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́мъ твои̑мъ, и҆ нечести́вїи къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ. И҆зба́ви мѧ̀ ѿ крове́й бж҃е, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀: возра́дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́й пра́вдѣ твое́й. Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ртвы, да́лъ бы́хъ ᲂу҆́бѡ: всесожже́нїѧ не бл҃говоли́ши. Же́ртва бг҃ꙋ дꙋ́хъ сокрꙋше́нъ: се́рдце сокрꙋше́нно и҆ смире́нно бг҃ъ не ᲂу҆ничижи́тъ. Оу҆бл҃жѝ гдⷭ҇и, бл҃говоле́нїемъ твои́мъ сїѡ́на, и҆ да сози́ждꙋтсѧ стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ. Тогда̀ бл҃говоли́ши же́ртвꙋ пра́вды, возноше́нїе и҆ всесожега́ємаѧ: тогда̀ возложа́тъ на ѻ҆лта́рь тво́й тельцы̀.

Та́же, каѳі́сма з҃і
И҆ по концѣ̀ є҆ѧ̀ а҆́бїе:

Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ: свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ сше́дшаго съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочл҃вѣ́чшасѧ. Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша, и҆ погребе́на. И҆ воскрⷭ҇шаго въ тре́тїй де́нь, по писа́нїємъ. И҆ возше́дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀. И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима, глаго́лавшаго прⷪ҇ро́ки. Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю, собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но кр҃ще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. Ча́ю воскрⷭ҇нїѧ ме́ртвыхъ: И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. А҆ми́нь.

Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

И҆ а҆́бїе сщ҃е́нникъ возглаша́етъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

Та́же тропарѝ сїѧ̑, во гла́съ и҃:

Сѐ жени́хъ грѧде́тъ въ полꙋ́нощи, и҆ блаже́нъ ра́бъ, є҆го́же ѡ҆брѧ́щетъ бдѧ́ща: недосто́инъ же па́ки, є҆го́же ѡ҆брѧ́щетъ ᲂу҆ныва́юща. блюдѝ ᲂу҆̀бо дꙋшѐ моѧ̀, не сно́мъ ѡ҆тѧготи́сѧ, да не сме́рти предана̀ бꙋ́деши, и҆ ца́рствїѧ внѣ̀ затвори́шисѧ, но воспрѧнѝ зовꙋ́щи: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ бж҃е, бцⷣею поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва: Де́нь ѻ҆́нъ стра́шный помышлѧ́ющи дꙋшѐ моѧ̀, побдѝ вжига́ющи свѣщꙋ̀ твою̀, є҆ле́емъ просвѣща́ющи: не вѣ́си бо когда̀ прїи́детъ къ тебѣ̀ гла́съ глаго́лющїй, сѐ жени́хъ. блюдѝ ᲂу҆́бѡ дꙋшѐ моѧ̀, да не воздре́млеши, и҆ пребꙋ́деши внѣ̀ толкꙋ́щи ꙗ҆́кѡ пѧ́ть дѣ́въ: но бо́дреннѡ пождѝ, да ᲂу҆срѧ́щеши хрⷭ҇та̀ є҆ле́емъ масти́тымъ, и҆ да́стъ тѝ черто́гъ бж҃е́ственный сла́вы своеѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Тебѐ неѡбори́мꙋю стѣ́нꙋ, сп҃се́нїѧ ᲂу҆твержде́нїе, бцⷣе дв҃о, мо́лимъ: сопроти́вныхъ совѣ́ты разорѝ, люде́й твои́хъ печа́ль на ра́дость преложѝ, гра́дъ тво́й ѡ҆градѝ, ѡ҆ ми́рѣ мі́ра молѝ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ, бцⷣе, ᲂу҆пова́нїе на́ше.

Та́же, Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃.

И҆ мл҃твꙋ сїю̀:

И҆́же на всѧ́кое вре́мѧ, и҆ на всѧ́кїй ча́съ, на нб҃сѝ и҆ на землѝ, покланѧ́емый и҆ сла́вимый хрⷭ҇тѐ бж҃е, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многобл҃гоꙋтро́бне, и҆́же пра́вєдныѧ любѧ́й, и҆ грѣ̑шныѧ ми́лꙋѧй, и҆́же всѧ̑ зовы́й ко спасе́нїю ѡ҆бѣща́нїѧ ра́ди бꙋ́дꙋщихъ бла̑гъ: са́мъ гдⷭ҇и, прїимѝ и҆ на́шѧ въ ча́съ се́й моли̑твы, и҆ и҆спра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ твои̑мъ, дꙋ́шы на́шѧ ѡ҆свѧтѝ, тѣлеса̀ ѡ҆чи́сти, помышлє́нїѧ и҆спра́ви, мы̑сли ѡ҆чи́сти, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, ѕѡ́лъ и҆ болѣ́зней. ѡ҆градѝ на́съ свѧты́ми твои́ми а҆́гг҃лы, да ѡ҆полче́нїемъ и҆́хъ соблюда́еми и҆ наставлѧ́еми, дости́гнемъ въ соедине́нїе вѣ́ры, и҆ въ ра́зꙋмъ непристꙋ́пныѧ твоеѧ̀ сла́вы: ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Чтⷭ҇нѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ, и҆ сла́внѣйшꙋю без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нїѧ бг҃а сло́ва ро́ждшꙋю, сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ велича́емъ.

И҆́менемъ гдⷭ҇нимъ бл҃гословѝ, ѻ҆́тче.

Сщ҃е́нникъ: Бж҃е ᲂу҆ще́дри ны̀, и҆ бл҃гослови́ ны, просвѣтѝ лицѐ твоѐ на ны̀, и҆ поми́лꙋй ны̀.

И҆ а҆́ще є҆́сть а҆ллилꙋ́їа, твори́мъ покло́ны трѝ вели̑кїѧ, глаго́люще мл҃твꙋ сїю̀ та́йнѡ ст҃а́гѡ є҆фре́ма, раздѣлѧ́юще ю҆̀ въ трѝ ча̑сти:

Гдⷭ҇и и҆ влⷣко живота̀ моегѡ̀, дꙋ́хъ пра́здности, ᲂу҆ны́нїѧ, любонача́лїѧ и҆ праздносло́вїѧ не да́ждь мѝ. Покло́нъ.

Дꙋ́хъ же цѣломꙋ́дрїѧ, смиреномꙋ́дрїѧ, терпѣ́нїѧ и҆ любвѐ, да́рꙋй мѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀. Покло́нъ.

Є҆́й гдⷭ҇и цр҃ю̀, да́рꙋй мѝ зрѣ́ти моѧ̑ прегрѣшє́нїѧ, и҆ не ѡ҆сꙋжда́ти бра́та моегѡ̀: ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. Покло́нъ.

Та́же ма́лыхъ в҃і, глаго́люще на кі́йждо покло́нъ: Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго.

И҆ па́ки послѣдѝ мл҃твꙋ всю̀: Гдⷭ҇и и҆ влⷣко живота̀ моегѡ̀: и҆ покло́нъ є҆ди́нъ вели́кїй.

Та́же мл҃твꙋ сїю̀:

Влⷣко бж҃е ѻ҆́ч҃е вседержи́телю, гдⷭ҇и сн҃е є҆диноро́дный і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, и҆ ст҃ы́й дш҃е, є҆ди́но бж҃ество̀, є҆ди́на си́ла, поми́лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ и҆́миже вѣ́си сꙋдьба́ми, сп҃си́ мѧ недосто́йнаго раба̀ твоего̀: ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

А҆́ще же нѣ́сть а҆ллилꙋ́їа, ѡ҆ставлѧ́етсѧ: Гдⷭ҇и и҆ влⷣко живота̀ моегѡ̀: и҆ покло́ны. и҆ глаго́лемъ то́кмѡ: Влⷣко бж҃е ѻ҆́ч҃е вседержи́телю:

И҆ мл҃твы сїѧ̑. Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ мл҃твы сїѧ̑ глаго́лютсѧ ѿ к҃в-гѡ септе́мврїа мцⷭ҇а, до недѣ́ли ва́їй.

Васі́лїа вели́кагѡ:

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е си́лъ и҆ всѧ́кїѧ пло́ти, въ вы́шнихъ живы́й, и҆ на смирє́ннаѧ призира́ѧй, сердца́ же и҆ ᲂу҆трѡ́бы и҆спытꙋ́ѧй, и҆ сокровє́ннаѧ человѣ́кѡвъ ꙗ҆́вѣ предвѣ́дый, безнача́льный и҆ присносꙋ́щный свѣ́те, ᲂу҆ негѡ́же нѣ́сть премѣне́нїѧ, и҆лѝ преложе́нїѧ ѡ҆сѣне́нїе. са́мъ безсме́ртный цр҃ю̀, прїимѝ молє́нїѧ на̑ша, ꙗ҆̀же въ настоѧ́щее вре́мѧ, на мно́жество твои́хъ щедро́тъ дерза́юще, ѿ скве́рныхъ къ тебѣ̀ ᲂу҆сте́нъ твори́мъ: и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ прегрѣшє́нїѧ на̑ша, ꙗ҆̀же дѣ́ломъ и҆ сло́вомъ, и҆ мы́слїю, вѣ́дѣнїемъ и҆лѝ невѣ́дѣнїемъ согрѣшє́наѧ на́ми, и҆ ѡ҆чи́сти ны̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха. и҆ да́рꙋй на́мъ бо́дреннымъ се́рдцемъ, и҆ тре́звенною мы́слїю всю̀ настоѧ́щагѡ житїѧ̀ но́щь прейтѝ, ѡ҆жида́ющымъ прише́ствїѧ свѣ́тлагѡ и҆ ꙗ҆вле́ннагѡ днѐ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во́ньже со сла́вою сꙋдїѧ̀ всѣ́хъ прїи́детъ, комꙋ́ждо ѿда́ти по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀: да не па́дше и҆ ѡ҆блѣни́вшесѧ, но бо́дрствꙋюще, и҆ воздви́жени въ дѣ́ланїи, ѡ҆брѧ́щемсѧ гото́ви, въ ра́дость и҆ бж҃е́ственный черто́гъ сла́вы є҆гѡ̀ совни́демъ, и҆дѣ́же пра́зднꙋющихъ гла́съ непреста́нный, и҆ неизрече́ннаѧ сла́дость зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю. ты́ бо є҆сѝ и҆́стинный свѣ́тъ, просвѣща́ѧй и҆ ѡ҆свѧща́ѧй всѧ́чєскаѧ, и҆ тѧ̀ пое́тъ всѧ̀ тва́рь во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же возвыша́етъ сщ҃е́нникъ рꙋ́цѣ,
глаго́лѧ тогѡ́жде:

Тѧ̀ бл҃гослови́мъ вы́шнїй бж҃е, и҆ гдⷭ҇и ми́лости, творѧ́щаго при́снѡ съ на́ми вели̑каѧ же и҆ неизслѣ́дѡваннаѧ, сла̑внаѧ же и҆ ᲂу҆жа̑снаѧ, и҆́хже нѣ́сть числа̀: пода́вшаго на́мъ со́нъ во ᲂу҆покое́нїе не́мощи на́шеѧ, и҆ ѡ҆слабле́нїе трꙋдѡ́въ многотрꙋ́дныѧ пло́ти. бл҃годари́мъ, тѧ̀ ꙗ҆́кѡ не погꙋби́лъ є҆сѝ на́съ со беззако́ньми на́шими: но чл҃вѣколю́бствовалъ є҆сѝ ѻ҆бы́чнѡ, и҆ въ неча́ѧнїи лежа́щыѧ ны̀ воздви́глъ є҆сѝ, во є҆́же славосло́вити держа́вꙋ твою̀. тѣ́мже мо́лимъ безмѣ́рнꙋю твою̀ бл҃гость, просвѣтѝ на́шѧ мы̑сли, ѻ҆чеса̀: и҆ ᲂу҆́мъ на́шъ ѿ тѧ́жкагѡ сна̀ лѣ́ности возста́ви: ѿве́рзи на̑ша ᲂу҆ста̀, и҆ и҆спо́лни ѧ҆̀ твоегѡ̀ хвале́нїѧ, ꙗ҆́кѡ да возмо́жемъ непоколе́блемѡ пѣ́ти же и҆ и҆сповѣ́датисѧ тебѣ̀ во всѣ́хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ сла́вимомꙋ бг҃ꙋ, безнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, со є҆диноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ, и҆ всест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же, Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ покло́ны трѝ, и҆ ѱалмы̀:

Пѣ́снь степе́ней, р҃к.

Возведо́хъ ѻ҆́чи моѝ въ го́ры, ѿню́дꙋже прїи́детъ по́мощь моѧ̀. По́мощь моѧ̀ ѿ гдⷭ҇а, сотво́ршагѡ не́бо и҆ зе́млю. Не да́ждь во смѧте́нїе ногѝ твоеѧ̀, нижѐ воздре́млетъ хранѧ́й тѧ̀: Сѐ, не воздре́млетъ, нижѐ ᲂу҆́снетъ хранѧ́й і҆и҃лѧ. Гдⷭ҇ь сохрани́тъ тѧ̀, гдⷭ҇ь покро́въ тво́й на рꙋ́кꙋ деснꙋ́ю твою̀. Во днѝ со́лнце не ѡ҆жже́тъ тебѐ, нижѐ лꙋна̀ но́щїю. Гдⷭ҇ь сохрани́тъ тѧ̀ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, сохрани́тъ дꙋ́шꙋ твою̀ гдⷭ҇ь: Гдⷭ҇ь сохрани́тъ вхожде́нїе твоѐ и҆ и҆схожде́нїе твоѐ, ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка.

Пѣ́снь степе́ней, рл҃г.

Сѐ, ны́нѣ бл҃гослови́те гдⷭ҇а, всѝ рабѝ гдⷭ҇ни, стоѧ́щїи въ хра́мѣ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ. Въ но́щехъ воздѣжи́те рꙋ́ки ва́шѧ во ст҃а̑ѧ и҆ бл҃гослови́те гдⷭ҇а. Бл҃гослови́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ сїѡ́на, сотвори́вый не́бо и҆ зе́млю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

И҆ тропарѝ сїѧ̑, гла́съ в҃:

Помѧнѝ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ рабы̑ твоѧ̑, и҆ є҆ли̑ка въ житїѝ согрѣши́ша, простѝ: никто́же бо безгрѣ́шенъ, то́кмѡ ты̀ могі́й и҆ преста́влєннымъ да́ти поко́й.

Глꙋбино́ю мꙋ́дрости чл҃вѣколю́бнѡ всѧ̑ стро́ѧй, и҆ поле́зное всѣ̑мъ подава́ѧй, є҆ди́не содѣ́телю, ᲂу҆поко́й гдⷭ҇и, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ: на тѧ́ бо ᲂу҆пова́нїе возложи́ша, творца̀ и҆ зижди́телѧ, и҆ бг҃а на́шего.

Сла́ва, конда́къ: Со ст҃ы́ми ᲂу҆поко́й хрⷭ҇тѐ, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, и҆дѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́нїе, но жи́знь безконе́чнаѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бл҃жи́мъ тѧ̀ всѝ ро́ди, бцⷣе дв҃о: въ тѧ́ бо невмѣсти́мый хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ вмѣсти́тисѧ бл҃говолѝ. бл҃же́ни є҆смы̀ и҆ мы̀, предста́тельство тѧ̀ и҆мꙋ́ще: де́нь бо и҆ но́щь мо́лишисѧ ѡ҆ на́съ и҆ ски́птры црⷭ҇твїѧ твои́ми моли́твами ᲂу҆твержда́ютсѧ. тѣ́мъ воспѣва́юще вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, в҃і.

И҆ мл҃тва сїѧ̑:

Помѧнѝ гдⷭ҇и, въ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ жи́зни вѣ́чныѧ, ᲂу҆со́пшыѧ ѻ҆тцы̀ и҆ бра́тїю на́шꙋ, и҆ всѧ̑ во бл҃гоче́стїи и҆ вѣ́рѣ сконча́вшыѧсѧ: и҆ простѝ и҆̀мъ всѧ́кое согрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное, сло́вомъ и҆лѝ дѣ́ломъ, и҆лѝ помышле́нїемъ согрѣше́нное и҆́ми. и҆ вселѝ ѧ҆̀ въ мѣ̑ста свѣ̑тла, въ мѣ̑ста прохла̑дна, въ мѣ̑ста покѡ́йна, ѿню́дꙋже ѿбѣжѐ всѧ́каѧ болѣ́знь, печа́ль и҆ воздыха́нїе, и҆дѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, весели́тъ всѧ̑ и҆̀же ѿ вѣ́ка ст҃ы̑ѧ твоѧ̑: да́рꙋй и҆̀мъ и҆ на́мъ црⷭ҇твїе твоѐ и҆ прича́стїе неизрече́нныхъ и҆ вѣ́чныхъ твои́хъ бла̑гъ, и҆ твоеѧ̀ безконе́чныѧ и҆ бл҃же́нныѧ жи́зни наслажде́нїе. ты́ бо є҆сѝ жи́знь и҆ воскрⷭ҇нїе и҆ поко́й ᲂу҆со́пшихъ рабѡ́въ твои́хъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Пресла́внаѧ приснодв҃о, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а, принесѝ на́шꙋ мл҃твꙋ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да сп҃се́тъ тобо́ю дꙋ́шы на́шѧ.

Оу҆пова́нїе моѐ ѻ҆ц҃ъ, прибѣ́жище моѐ сн҃ъ, покро́въ мо́й дх҃ъ ст҃ы́й, трⷪ҇це ст҃а́ѧ, сла́ва тебѣ̀.

Сщ҃е́нникъ: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

И҆ мы̀: Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

И҆ сщ҃е́нникъ: Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ: И҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ. И҆ прїе́млемъ проще́нїе ѻ҆бы́чное.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ: Помо́лимсѧ ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рхѣ моско́вскомъ и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ и҆́мⷬ҇къ, и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсвѧще́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆лѝ а҆рхїепі́скопѣ и҆лѝ митрополі́тѣ] и҆́мⷬ҇къ.

И҆ мы̀: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, {{Smaller|ча́стѡ.

{{Smaller|Ѡ҆ богохрани́мѣй странѣ̀ на́шей, властѣ́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀. Ѡ҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ, и҆́мⷬ҇къ, и҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей. Ѡ҆ ненави́дѧщихъ и҆ лю́бѧщихъ на́съ. Ѡ҆ ми́лꙋющихъ и҆ слꙋжа́щихъ на́мъ. Ѡ҆ заповѣ́давшихъ на́мъ недостѡ́йнымъ моли́тисѧ ѡ҆ ни́хъ. Ѡ҆ и҆збавле́нїи плѣне́нныхъ. Ѡ҆ ѿше́дшихъ ѻ҆тцѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ на́шихъ. Ѡ҆ въ мо́ри пла́вающихъ. Ѡ҆ въ не́мощехъ лежа́щихъ. Помо́лимсѧ и҆ ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ. И҆ ѡ҆ всѧ́кой дꙋшѝ хрⷭ҇тїа́нъ правосла́вныхъ. Оу҆бл҃жи́мъ правосла̑вныѧ а҆рхїере́и, и҆ кти́торы ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀]. Роди́тели на́шѧ, и҆ всѧ̑ пре́жде ѿше́дшыѧ ѻ҆тцы̀ и҆ бра́тїю на́шꙋ, здѣ̀ лежа́щыѧ и҆ повсю́дꙋ правосла̑вныѧ.

Предстоѧ́тель: Рце́мъ и҆ ꙾ѡ҆ ни́хъ꙾[1].

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды.

Мл҃твами ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ:

Вонмѝ, ꙗ҆́кѡ си́це до́лжно пѣ́тисѧ во всю̀ седми́цꙋ полꙋ́нощницѣ.

Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ во ст҃ѣ́й горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй, по Помѧнѝ гдⷭ҇и: глаго́лютъ настоѧ́щыѧ тропарѝ:

Поми́лꙋй на́съ гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ: всѧ́кагѡ бо ѿвѣ́та недоꙋмѣ́юще, сїю̀ тѝ мл҃твꙋ ꙗ҆́кѡ влⷣцѣ грѣ́шнїи прино́симъ поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ, на тѧ́ бо ᲂу҆пова́хомъ, не прогнѣ́вайсѧ на ны̀ ѕѣлѡ̀, нижѐ помѧнѝ беззако́нїй на́шихъ: но при́зри и҆ ны́нѣ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, и҆ и҆зба́ви ны̀ ѿ вра̑гъ на́шихъ. ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ мы̀ лю́дїе твоѝ, всѝ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твоє́ю, и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ.

И҆ ны́нѣ: Млⷭ҇рдїѧ двє́ри ѿве́рзи на́мъ бл҃гослове́ннаѧ бцⷣе, надѣ́ющїисѧ на тѧ̀ да не поги́бнемъ, но да и҆зба́вимсѧ тобо́ю ѿ бѣ́дъ: ты́ бо є҆сѝ сп҃се́нїе ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ.

И҆ сщ҃е́нникъ є҆ктенїю̀: Поми́лꙋй на́съ, бж҃е: Є҆щѐ мо́лимсѧ, ѡ҆ є҆́же сохрани́тисѧ гра́дꙋ семꙋ̀, и҆ ст҃о́мꙋ хра́мꙋ семꙋ̀ [ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й]. И҆ прѡ́чаѧ. Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. Возгла́съ: Оу҆слы́ши ны̀, бж҃е: Посе́мъ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ: и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ прѡ́чаѧ ꙗ҆́кѡ предпи̑сана сꙋ́ть.


  1. ѡ҆ себѣ̀ самѣ́хъ
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.