Ël me desplej grandamënter de ne podëi avëi n catalogh

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ël me desplej grandamënter de ne podëi avëi n catalogh  (1833)  by Micurà de Rü
Ladin Micurà de Rü
grafia moderna

Ël me desplej grandamënter de ne podëi avëi n catalogh

Mi care amico!

Ël me desplej grandamënter de ne podëi avëi n catalogh di libri che t' as arpè, dè che te dîjes de nen avëi instës degun. Iö stënte bëin a crëie che to signur berba, che in tütes les cosses fô l' ordine instës, n' abe possedü n catalogh de süa libreria, che ël consciderava sëmper sco süa plü gran richëza. Intant osservi bele da tüa lëtra, che ël serà püch da fà, üna che le priesc me pê massa alt, l' atra che te n n' as bele venü zacotanć a Signur N. che n' avrà manćé de se lì fora i plü bugn. Incandenò sce te fejes na lizitaziun, sieste tant bun a me scrì, che sc' i à dlaorela, vëgni. State bëin e conservete ec.

To fedel amico N.N