Wikisource:Bottar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikisource:Bots and the translation is 89% complete.

Bottar er automatiske program som gjer repetetive endringar som ville vore for tidkrevande å gjere manuelt. Dei vert køyrt av vanlege brukarar, men under eit anna brukarnamn enn den vanlege kontoen, så normale endringer kan skiljast frå automatiske. Brukarsida til ein bot bør gjere det klårt kven som er ansvarleg for botten.

Be om botstatus

For å be om botstatus på dette prosjektet startar du ein ny tråd på Wikisource:Scriptorium der du forklarar kvifor du treng botstatus. Etter ein periode på minst éi veke for tilbakemeldingar kan ein byråkrat gje (eller avslå) botstatus.

Liste over noverande bottar

Desse kontoane har for tida botstatus her:

Sjå òg