User talk:Agilight

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Grollier's Reading Wheel.jpg

Hello Agilight, welcome to the multilingual Wikisource! Thanks for your interest in the project; we hope you'll enjoy the community and your work here.

This wiki is the original Wikisource wiki, originally hosting works in many languages. The larger collections have been spawned into separate projects, leaving this wiki to serve as a central collaboration point, and as an environment where works without a language subdomain can be started. Refer to our languages list to see which languages still reside on this wiki. You can find a list of the separate language projects on the main page or here and you may want to look at the our coordination page for limitations on placing certain works on the separate language projects.

Most questions and discussions about the community are in the Scriptorium.

The Community Portal lists tasks you can help with if you wish. If you have any questions, feel free to contact me on my talk page!

Zyephyrus (talk) 09:11, 29 October 2014 (UTC)}}[reply]

Чаа шаблон Tyv/Poemx[edit]

Чаа шаблон эрги шаблондан чүзү ылгалып турар ирги? --Көпек (talk) 16:37, 7 November 2014 (UTC)[reply]

Tyv/Poemx - амдыызында ниити майыктан (poemx) аңгыда өңүн өскертип болур апаар бис. База херек өйлээр/немээр апаар болза - чүгле тыва сөзүглелдер өскерлир болур, а өске дылдыг шак ол ниити майыкты ажыглап турар улуска хөктүг болбас болур.
Оон тускай чаа домен (дөмээн) алырывыска чүгле ол херек майыктарны база тускай көжүреринге херектиг болур. --Agilight (talk) 16:46, 7 November 2014 (UTC)[reply]

Кадар[edit]

Али Моңгуш Буян-Бадыргы биле Author:Моңгуш Буян-Бадыргы деп ийи арынны кадывыт ам. --Көпек (talk) 11:25, 8 November 2014 (UTC)[reply]

Харын, чүзү кандыг болду? Орус болгаш өске чоннарның Викитеказын көөрүмге Авторнуң арыны база авторнуң аңгылалы бар боор чорду... --Agilight (talk) 13:34, 9 November 2014 (UTC)[reply]

Үш арын бар дыр.

 1. Бо эң бир дугаар чаяп каан арын. Моңгуш Буян-Бадыргы
 2. Бо Author:Моңгуш Буян-Бадыргы
 3. Бо "Category:Моңгуш Буян-Бадыргы"

Кайызы артыгыл? Азы үжелдирзи херек бе? Ынчангаш 1 биле 2 дугаар арыннарны кадыпса. Каттынган арынның ады "Author:Моңгуш Буян-Бадыргы" болур.

Оон ыңай, Сөөгүмнүң кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы) биле Өлүрүкчү кызыл тыным үзүп каарга (Моңгуш Буян-Бадыргы) ) деп ийи арын дакпырлажы берген дир. Ай-кыска маа Обсуждение ону мен айыттым, номчаан боор ол. --Көпек (talk) 18:05, 9 November 2014 (UTC)[reply]

Каттынган арынның ады "Author:Моңгуш Буян-Бадыргы" болур. - шын бодап тур сен! Чөпсүндүм :) --Agilight (talk) 19:11, 9 November 2014 (UTC)[reply]

Аңгы үлег[edit]

'''https://tyv.wikisource.org''' деп аттыг арын бе?
Wikisource -туң администраторлары чүү дээр дир инчеш? Чөшпээрээр бе? Тыва Викитекада арыннар саны 100 ажа берген-не дир! --Көпек (talk) 18:24, 9 November 2014 (UTC)[reply]

Админнер болгаш дузалакчылар-биле сүмележип көрейн_) Бир чедилик иштинде кызыптывыс аа! Эр-хей бис! --Agilight (talk) 19:13, 9 November 2014 (UTC)[reply]

Ёзулуг ном[edit]

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери деп чүведен ёзулуг ном кылып алыр деп бодап алдым. Сонуургап көр, мында ынкаш Alice's Adventures in Wonderland --Көпек (talk) 13:55, 13 November 2014 (UTC)[reply]

Арай билбейн тур мен. Ында Edit деп чүвеже киргеш бижиктиң бодун тыппадым бижиин кайнаар бижип турар улус чүвел?

{{featured}}{{header
 | title  = [[../]]
 | author  = Lewis Carroll
 | section = Chapter 2: The Pool of Tears
 | previous = [[../Chapter 1/]]
 | next   = [[../Chapter 3/]]
 | notes  = {{listen|Alice's Adventures in Wonderland, chapter 2.ogg | category = }}
}}

<pages index="Lewis Carroll - Alice's Adventures in Wonderland.djvu" from=35 to=48 />

Бодаарымга <pages ... index дээр тег хевирлиг! Канчаар кылыр чүвел олар ышкаш кылдыр? --Көпек (talk) 14:08, 13 November 2014 (UTC)[reply]

Азы сканерлээн арыннар ирги бе? ------> Alice's Adventures in Wonderland.djvu Викитека:Проект:OCR азы Wikisource:WikiProject OCR --Көпек (talk) 16:24, 13 November 2014 (UTC)[reply]

Херек арының бирээзи бо, 35 дугаар арын: https://en.wikisource.org/wiki/Page:Lewis_Carroll_-_Alice%27s_Adventures_in_Wonderland.djvu/35
Баштай арын бүрүзүн мынчалдыр кылып алыр чүве-дир. Оон кезек майыктар ёзугаар чыыптар чүве-дир!
Чижеглей арыннарын киирип көрем, оон шенеп көөр мен. Майыктан чыып көөр мен) --Agilight (talk) 08:10, 15 November 2014 (UTC)[reply]

Бо удаада чоор сен че! Бичии номчугаш тыр, холум-биле бижиптейн. Чогум ол сканерлээн арыннар киирерин келир үеде Викитекага улуг номнар херек апаар болза ажыглаар нян. Көрүп турарымга мынчап турар хевирлиг улус тур 1. Тыттырган арынарны Викискладче кииргеш дежавю форматтыг файлдар-ла дыр. 2. Оон тускай программа дузазы-биле Викитекаже чара бижиптер улус тур. --Көпек (talk) 09:44, 15 November 2014 (UTC)[reply]

Харын, Викитеканың бодунуң ФайлдарШыгжамыры бар https://wikisource.org/wiki/Special:Upload Бээр киирип турар хевирлиг.
А ол арннарны чараштыр чыыр программа эвес, майыктар-дыр ийин) --Agilight (talk) 05:28, 16 November 2014 (UTC)[reply]

Викитека авторалы[edit]

Вконтактеде душ бооп Доңгак Эриктиң шүлүктерин тып алдым. Ол авторнуң арткан шүлүктерин киирипсе ажырбас няан? Сээң ында акаунтуң бар-дыр, айтырып көрем чөшпээрежир бе ол? --Көпек (talk) 12:18, 6 May 2015 (UTC)[reply]

 • Чаа, айтырып көрейн. Али

Доңгак Эриктиң шүлүктеринде хайгааракчылар "copyright infringement" деп бижик чышпырып каан аан. Бо чүве анчыг-дыр! Ол дугайында олар мында чугаалажып турду. Доңгак Эрик харыызын бербес болза шүлүктерлиг арынарны балаар чыгыы улус-тур. Доңгак Эрик кандыг бир лицензияга бодунуң чөшпээрелин илередип каап шыдаар ирги бе? Ол дугайында Эрик-биле чугаалажып көөр сен бе? Чүге-дизе "хайгааракчы кижиге" албан чагаа азы документ херек диин. Ом башка олар бистен салдынмас! Эриктиң Википедияда акаунтузу бар бе? Азы боду шак бо арынче киргеш мен дир мен деп бижипсе, кандыгыл? --Көпек (talk) 11:05, 3 June 2015 (UTC)[reply]