Trasport di termegn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Trasport di termegn  (1912)  by Hugo de Rossi
ladin Brach
grafia moderna

Trasport di termegn


Na uta l'era l veie Ciocera te ciamp dai Teis da mesanot, che l trasportaa i termegn. L'� ru� n salvan mont� a ciaval e l disc: "Gio vegne da parte de Dio, inant che sie fora l'an, tu cognaras morir". E dap� l'� trot� su per Vael. C� l'� stat sunsom l'� jit dut n fech e fiama e Ciocera no � piu ved� nia. Ma ai 31 de dezember l'� cogn� morir e n chela not che l'� mort, i l'� ved� mort vest� desche n boschier e l comedaa nd� i termegn, e a tirarli s� l cridaa, che duta mont de Vich rebombaa.