Template:Kuvendi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ky është Kuvendi i Wikiburimeve shqip. Këtu diskutohen dhe merren vendimet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me Wikiburimet shqip. Temat të cilat nuk kanë të bëjnë me Wikiburimet largohen menjëherë.

Fillo një diskutim tani n.q.s. nuk do të presësh sa të karikohet e gjithë faqja. Lexo më përpara që të shikosh nëse pyetja juaj është bërë nga dikush tjetër. Mos e shtyp butonin "kryej ndryshimin" më shumë se një herë se mund të dali pyetja disa herë! Shërbyesi mund të jetë i ngarkuar, por do të përgjigjet me kalimin e kohës.

Për të pasur një pasqyrë dhe për të ruajtur sadopak rendin keni parasysh këto rregulla:

  1. Për secilin diskutim që e filloni këtu parashtroni vetëm një temë.
  2. Diskutuesi i parë fillon prej kryerreshtit. Përgjigjet vijojnë me : të cilat e largojnë rreshtin djathtas. Përgjigjja tjetër vijon me dy :: dhe kështu me radhë deri sa të bëhen pesë përgjigje (:::::) pastaj i gjashti vazhdon prej fillimi pa dy pikat.
  3. Çdo diskutim duhet të nëshkruhet jo me emër por me shenjën --~~~~ dhe atë menjëherë pas shkrimit e jo në kryerresht.

Po patët ankesa rreth Wikiburimeve ose përdoruesve, mund t'i bëni tek Wikisource:Ankesa.