Template:Кол арын/Медээлер

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Медээлер

1) Кол арынның майыктары доозулган.

2) Дараазында авторларның арыннарын чаяаган:

Ук арыннарга авторларның кезек намдарын болгаш ажылдарын немээри херек!