Author:Куулар Николай

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Куулар Николай - тыва чогаалчы, шүлүкчү, очулдурукчу база Тываның Чогаалчылар Эвилелиниң кежигүүнү.

Шүлүкчүнүң аңгылалы: Category:Куулар Николай