Talk:Ama namin

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) "At patawarin Mo po kami sa aming mga sala, <-- And forgive us our sins 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) Para ng pagpapatawad namin <-- So that we could forgive 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) Sa mga nagkakasala sa amin." <-- those who have sinned against us

203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) "Para ng" = so that 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) "At patawarin Mo po kami sa aming mga sala, <-- And forgive us our sins 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) Gaya ng pagpapatawad namin <-- just like we forgive 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) Sa mga nagkakasala sa amin. <-- those who have sinned against us

203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) "Gaya ng" = just like

203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) "Para ng" could be interpreted as conditional forgiveness in Tagalog 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) "The Lord forgive us, so that we could forgive ..." 203.87.206.250 20:00, 12 September 2009 (UTC) we will be able to forgive those who sinned us, if the Lord will forgive us ...