Talk:Моңгуш Буян-Бадыргы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Долу адын база бижип каар болза экий ынаан) --Agilight (talk) 05:52, 30 October 2014 (UTC) Оон Тыва Википедияже шөлүүн база демдеглеп каары чөптүг[reply]

Долу адын Али, сен биживитем мен билбес тир мен Хайдып оглу дээр бе? --Көпек (talk) 16:07, 3 November 2014 (UTC)[reply]