Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Balwierzyszki

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 92 ]Balwierzyszki, właściwie Barbierzyszki, osa­da, przedtem mko, w pow. maryampolskim, gm. i par. t. n., przy ujściu rzeki Pierczajki do Niemna, otrzymała swą nazwę od rafy na Nie­mnie, zwanej Barbiera. Dobra B. zostały na­dane przez Zygmunta I ruskiemu kniaziowi Rafałowskiemu-Hołowczyńskiemu, którego po­tomkowie zrujnowany kościół katolicki, funda­cyi pomienionego króla, samowolnie oddali kal­winom. Po Hołowczyńskieh władali temi do­brami Korwinowie Gąsiewscy, od których przeszły na własność Tyszkiewiczów. Obecny kościół drewniany fundacyi ks. Jana Czarto­ryskiego z 1674 roku. W 1859 r. było tu ludności polaków 644, niemców 65, izraelitów 525, ogółem 1234; obecnie 2424 mk. i 181 dm. Domów drewn. miały B. 153, ubezpieczonych w 1859 na summę rs. 38,880. Dochód kas­sy miejskiej wynosił rs. 255. Znajduje się tu kościół parafialny, mający filią we wsi Gudele. Jarmark tutejszy na Zielone Swiątki jest bar­dzo ożywiony. B. par., dek. maryampolski, li­czy 3536 par. B. gm., lud. 8427, rozległości 24362 morg., a. gm.okr. IV i st. p. w m. Preny o 13 i pół w. W skład gm. wchodzą: Balwie­rzyszki os. i folw., Boboniszki, Buda, Budka, Chojna, Dobrowola, Dowgierdyszki, Grażyszki, Gudele, Gudele-nowe, Helcie, Ignalin, Irzma­ny v. Wołodki, Ignalin, Janowiszki, Jedoraj­ście, Józefowo, Józefin, Kampinie, Karolin, Kidziuliszki, Kloniszki, Kolnino, Końce, Kro­pinia, Kunigiszki, Lejciszki, Ludwikowo, Mać­ki, Malinowo, Marynka, Mielniszki, Mielew-kiszki, Miodyniszki, Miodwiże, Mokrzyszki, Narawy, Niszejki A, N. B., Nowa-huta wś i folw., Nowiki, Nowinka, Nowosiołki, Ogro­dniki, Ojcowo, Osinkla, Ossa, Piłatyszki, Po­breśce, Podoble, Podkomorze, Podlesie, Podno­wosiołki, Pojeziory, Pomorgi-Osiuklańskie, Po­szławanty-Tartupskie, Putroszany, Rudziany, Rudziekampie, Ryngiany, Skirptuszki, Szaka­liszki, Sześciowłóki, Szlinorajście, Szławanta, Szłajtyszki, Tadeuszowo, Tamuliszki, Użrudzie, Wazgajkiemie, Waźniszki, Węgielnica, Zasło­na, Źegżdry, Żmany, Żytowiszki folw. i Ży­towiszki-nowe. Dobra B., pow. maryampol­ski, gm. t. n., w skład których wchodzi mia­steczko t. n., w zeszłem stuleciu należały do hrabiów Ferdynanda, Tadeusza i Wincentego Staniewiczów. W r. 1782 nabyte zostały przez Stanisława hr. Tyszkiewicza — po nim zaś drogą spadku i z mocy działów z braćmi zawartych, odziedziczył Tadeusz hr. Tyszkie­wicz, kasztelan senator Kr. Polskiego, b. gene­rał wojsk polskich. W r. 1831 dobra powyż­sze uległy konfiskacie, następnie zaś w roku 1846 z Najwyższego rozporządzenia zwrócone zostały córkom generała Tyszkiewicza: Józe­fie Wodzińskiej i Maryannie Łempickiej.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1926. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1950 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1926 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1926 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false