Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Babułówka

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 75 ]Babułówka, także Babula, Babułowski potok, Krzemieniec lub Rzyska zwany, strumień i dopływ Wisły; wypływa z silnych źródeł w obrębie gm. Toporowa, w pow. mileckim, u stóp wzgórz Borowinami zwanych, w miejscu zejścia się granic gmin Toporowa, Ostrowa tuszowskiego, Kossowa i Przyłęku. Przepływa w kierunku zachodnio-północnym Toporów, lasy ostrowskie, wieś Dębiaki, gdzie przyjąwszy z lewego brzegu znaczny dopływ zwany Szydlowcem (ob.) zasila stawek na Hykach zwany. Odtąd szerszem korytem przepływa wsi Czajkową, Pluty i Babulę, gdzie w dawniejszych czasach szeroko się rozlewając tworzył obszerne i nieprzebyte miejscami moczary, lachami zwane. Nowszemi atoli czasy wykopaniem dość głębokiego koryta, kanałem babułowskim zwanego, osuszono niemal całkiem dawne moczary i błota. Tym kanałem w kierunku [ 76 ]północnym przepływa Babułówka od Babul przez wsi Pechoty i Padew do Dymytrowa wielkiego, gdzie na granicy między temi gminami przy folwarku annapolskim przerzyna nową drogę krajową dembicko-nabrzeziańską, z mostem 8 m. długim. Odtąd dawnem swem korytem, zwracając się w kierunku wschodnio-północnym, w licznych zakrętach przepływa pod nazwą Krzemieńca przez gminy Dymytrów wielki i mały do miasteczka Baranowa, gdzie rozszerzając coraz bardziej swe łożysko i tworząc znaczny staw a odgraniczając Baranów od gminy Suchorzowa, uchodzi do Wisły z prawego brzegu. Niegdyś łączył ten strumień mnóstwo większych i mniejszych stawków, oraz poruszał młyny; dziś te stawki przez uregulowanie koryta jego, osuszono i zasypano. Główne dopływy Babułowki stanowią potoki Szydłowiec i Rów, uchodzące doń z lewego brzegu. Długość biegu B. 4¼ mili.Br. G.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false