Quickborn/Vullmacht sin Tweschens

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Nachtrüter Quickborn Töf mal! -->

Wat gluddert in Blomhof un lacht achtern Tun?
De Vullmacht sin Tweschens, de Witt un de Brun.

De Vagt un de Schriwer gungn eben værbi,
Weer jüs as en Beertünn mit Hænken derbi.

Wa lach do de Brune un schüttel de Haar:
Du kriggst mal de Krumme, schast sehn, noch vuntjahr!

Wa lach do de Witte un klapp inne Hann’:
Du kriggst mal de Dicke, de Dicke ton Mann! -

Ik kik dær de Paten un heff mi bedacht:
Wat much ik denn, Schriwer wen - oder de Vagt?