Quickborn/Ol Büsum

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Dat kahle Graff Quickborn Herr Jehannis -->

Heill dagr, heilir dags synir!
Lengi ek svaf, lengi ek sofnoð var,
Löng ero lyða lac.


Brynhilðarquida.

Ol Büsen liggt int wille Haff,
De Floth, de keem un wöhl en Graff.

De Floth, de keem un spöl un spöl,
Bet se de Insel ünner wöhl.

Dar blev keen Steen, dar blev keen Pahl,
Dat Water schæl dat all hendal.

Dar weer keen Beest, dar weer keen Hund,
De liggt nu all in depen Grund.

Un Allens, wat der lev un lach,
Dat deck de See mit depe Nach.

Mitünner in de holle Ebb
So süht man vunne Hüs’ de Köpp.

Denn dukt de Thorn herut ut Sand,
As weert en Finger vun en Hand.

Denn hört man sach de Klocken klingn,
Denn hört man sach de Kanter singn,

Denn geit dat lisen dær de Luft:
»Begrabt den Leib in seine Gruft.«