Progreso/Triesma Yaro/Numero 27/Progresido

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
TRIESMA YARO
PROGRESO No27
Mayo 1910

Progresido
Jurnali
Temo : Fonetiko

[ 185 ] Progresido (aprilo). — La Procesisti, da J. Racine, tradukita (proze) da J. B. Pinth. — Paulo e Virginia, 9a parto, trad So Lelong. — Misteryo, da Ne-Poeto. — Suple­men­tala Parto ; diversa informi ed avizi. Pri l’eliziono : tre bona e justa rimarki pri ula propozo supresar omna vokal finali : quo tute malbeligus e kripligus nia linguo. — Nuva adresaro doku­men­ti­zita : ni 197-260. Ni multe joyas pri la rapida kresko di ca entraprezo, e gratulas varme So Populus pri la suceso di sa bonega inicato. Omna fervoroz ed agema Idisto devas enskribar su, indikante la speco di sua kom­pe­ten­teso od intereso, por kun­laborar segun sa moyeni e povo a la devlopo di la LI.[1]

  1. Kompreneble, singla kores­pon­danto ne esas obligata respondar questioni o propozi exter la fako, quan lu ipsa definis, nek kambyar postmarki o postkarti, se lu ne anuncis tala intenco.