Progreso/Triesma Yaro/Numero 25/Horo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
TRIESMA YARO
PROGRESO No25
Marto 1910

Horo
da J. KajsLinguala questioni
Temo : Diversaji

[ 27 ]

Horo.

On propozis facar dicerno segun la germana Uhr e Stunde. Sed to esas stranjer a la Slavi. Me opinionas, ke on povas tre facile evitar miskompreni : « il venis pos duhora iro pos du hori » — « il venos de nun pos du hori ». Sed pro quo ne imitar la esperantal maniero : pos duesma horo ? on ya povas tre bone dicar : triesma tridek. Ultre : on questionas : qua horo ; sed on respondas : tri hori. Do la logiko postulas ul emendo.

J. Kajs.
[ 28 ]