Progreso/Quaresma Yaro/Numero 37

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
KONTENAJO

Abreviuri : D. ger­mana, E. angla, F. franca, G. greka, I. ita­liana, L. latina, R. rusa, S. his­pana — EP. Espe­ranto pri­mi­tiva, ER. Espe­ranto refor­mita (pro­jeto de 1894), ES. Espe­ranto sim­pli­gita, IN. Idiom neu­tral, LI. lin­guo inter­na­ciona (gene­rale).

La arti­kli en altra lin­guo kam Ido esas indi­kata per ste­leto ( * ) en komenco, same la Idala vorti ne oficiala.