Pitla Storia bibia/N13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù nsënia y varësc amalei

Gejù nsënia y varësc amalei

Na sada nseniova Gejù tla sinagoga de Cafarnaum. Dala sinagoga demez iel jit tla cësa de Scimon Piere y dl fra de chësc, che ova inuem Andrea. La jocera de Piere fova ju a liet cun fiëura. I doi fredesc prëia Gejù, che l la varësce. Gejù ie jit daujin dal'amaleda, l'à piëda per la man y subit s'à l'amaleda nderzà su. La fiëura ti fova caleda defin. L'amaleda ie unida nton y serviva Gejù y si sculeies.

Canche l surëdl ie stat flurì, purtova jënt uni sort d'amalei da Gejù. Gejù i metova su la mans ai amalei y i variva.

Y Gejù jiva śën ncantëur te duta la Galilea y perdicova. Ël dijova: "Fajëde penetënza y cherdëde al vaniele! Da dlonch caprò purtovi amalei, che fova plëns de defec y de mei y Gejù i variva duc canc.

"Ël jiva ncantëur fajan dl bën."