Jv/Pararaton

From Wikisource
(Redirected from Pararaton)
Jump to navigation Jump to search


[ 1 ]

SĔRAT PARARATON,

ATAWA

KATUTURANIRA KEN ANGROK.

__________


Om awighnam astu namas siddham.

Nihan katuturanira ken Angrok. Mulanira duk dinadekĕn manusa, hana anakira rangdyaning Jiput, lumaku tan rahayu amĕgati apusira pinakapaman-cananing byang Suksma; sah sira saking Jiput, angungsi sira ring mandaleng Bulalak. Parabira sang abatur ing Bulalak sira mpu Tapawangkĕng, agawe gopuraning açramanira, pinalampahan wĕdus bang sapalaki dening hyanging lawang. Lingira Tapawangkĕng: "Nora olihing apĕningan dadi agaweya papapatakaning awak, yan amatimatia janma, norana ta amutusakĕna papalakoning cara wĕdus bang ika". Dadi ta sang amĕgati apus angling, asanggup maka-caruaning lawangira mpu Tapawangkĕng, satya ta sira, asanggup pinakacaru, marganira muliha maring Wisnubhuwana tumitis, mareng wibhawajanma, mareng madhyapada muwah, mangkana pamalakunira. Irika ta duk inastwan tumitisa denira mpu Tapawangkĕng tinut i rasaning kapralinauira, amukti ta sira pitung mandala. Ri huwusnira pralina irika ta sira pinakacara denira mpu Tapawangkĕng. Tĕlasira mangkana mür ta sira maring Wisnubhuwana, tan liñok ing rasaning sangketanira sang pinakacara amalaku ta sira titisakĕna ri wetaning Kawi. Sira bhatara Brahma angilingilingi ta sira rowanganirayugaha, huwusing mangkana bana ta wong apangantenan hañar, sĕdĕng akurĕnan sih, lanang aran sira Gajahpara, wadon aran sira ken Ĕndok, angulahakĕn atatanen. Maring sawah ken Ĕndok angirimi lakine Gajahpara, araning [ 2 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/30 [ 3 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/31 [ 4 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/32 [ 5 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/33 [ 6 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/34 [ 7 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/35 [ 8 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/36 [ 9 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/37 [ 10 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/38 [ 11 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/39 [ 12 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/40 [ 13 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/41 [ 14 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/42 [ 15 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/43 [ 16 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/44 [ 17 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/45 [ 18 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/46 [ 19 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/47 [ 20 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/48 [ 21 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/49 [ 22 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/50 [ 23 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/51 [ 24 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/52 [ 25 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/53 [ 26 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/54 [ 27 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/55 [ 28 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/56 [ 29 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/57 [ 30 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/58 [ 31 ]Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/59 [ 32 ]Tumuli bhre Tumapĕl angganteni prabhu.

Bhre Paguhan angilangakĕn, wong Ti lunggalating, katur ing Majapahit.

Tumuli palindu çaka paksa-gananahut-wulan, 1362.

Bhre Paguhan sira sang mokta ring Canggu dhinarmeng Sabyantara. Bhra Hyang mokta dbinarme Puri. Bbre Jagaraga mokta. Bbre Kabalan mokta dbinarmeng Sumĕngka tunggal dhinarma. Bhre Pajang mokta tunggal dhinarmeng Sabyantara.

Tumuli guntur pakuningan i çaka wĕlut-wiku-anahut-wulan, 137. Bhre prabhu mokta i çaka bahni-parwata-kayeku, 1373, bhisekaning dharmma ring Kĕrtawijayapura.

Bbre Pamotan añjĕnĕng ing Kĕling, Kahuripan, abkisekanira cri Raja-sawarddhana. Mokta sang Sinagara, dhinarma ring Sĕpang i çaka wisaya-kuda-nahut-wong, 1375.

Tëlung tahun tan hana prabhu.

Tumuli bhre Wĕngkĕr prabhu, bhisekanira bhra Hyang purwawiçesa, i çaka brahmana-saptagnyanahut-wulan, 1378.

Tumuli guntur palandĕp i çaka pat-ula-tĕlung-wit, 1384. Bhre Daha mokta i çaka gana-brahmanagni-tunggal, 1386. Bhra Hyang purwawiçesa mokta, dhinarma ring Puri, i çaka brahmana-nagagni-çitangçu, 1388. Tumuli bhre Jagaraga mokta.

Bhre Pandan salas anjĕnĕng ing Tumapĕl, anuli prabhu i çaka brahmana-naga-kaya-tunggal, 1388, prabhu rong tahun. Tumuli sah saking kadaton. Putranira sang Sinagara, bhre Koripan, bhre Mataram, bhre Pamotan, pamungsu bhre Kĕrtabhûmi, kapĕrnah paman, bhre prabhu sang mokta ring kadaton i çaka çunya-nora-yuganing-wong, 1400.

Tumuli guntur pawatu-gunung i çaka kayambara-sagareku, 1403.

Iti Pararaton.

Tĕlas sinurat ing Iccasada ring Çela pĕnĕk, i çaka wisaya-guna-bayuning-wong, 1535. Ngkana kowusanira sinĕrat dina Pa., Sa., Warigadyan, masa krsnapasa dwitiyaning karwa. Sampun tan kapakarjaha de sang çuddhamaca. Tunalĕwihing sastra durbhiksa tan opĕn kwehaning naça, mapan olihing arddha punggung mahw asisinahu. Om dirgghayur astu, tathastu, astu, om çubham astu kintu sang anurat.

__________