Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/60

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

- 32 -

Tumuli bhre Tumapĕl angganteni prabhu.

Bhre Paguhan angilangakĕn, wong Ti lunggalating, katur ing Majapahit.

Tumuli palindu çaka paksa-gananahut-wulan, 1362.

Bhre Paguhan sira sang mokta ring Canggu dhinarmeng Sabyantara. Bhra Hyang mokta dbinarme Puri. Bbre Jagaraga mokta. Bbre Kabalan mokta dbinarmeng Sumĕngka tunggal dhinarma. Bhre Pajang mokta tunggal dhinarmeng Sabyantara.

Tumuli guntur pakuningan i çaka wĕlut-wiku-anahut-wulan, 137. Bhre prabhu mokta i çaka bahni-parwata-kayeku, 1373, bhisekaning dharmma ring Kĕrtawijayapura.

Bbre Pamotan añjĕnĕng ing Kĕling, Kahuripan, abkisekanira cri Raja-sawarddhana. Mokta sang Sinagara, dhinarma ring Sĕpang i çaka wisaya-kuda-nahut-wong, 1375.

Tëlung tahun tan hana prabhu.

Tumuli bhre Wĕngkĕr prabhu, bhisekanira bhra Hyang purwawiçesa, i çaka brahmana-saptagnyanahut-wulan, 1378.

Tumuli guntur palandĕp i çaka pat-ula-tĕlung-wit, 1384. Bhre Daha mokta i çaka gana-brahmanagni-tunggal, 1386. Bhra Hyang purwawiçesa mokta, dhinarma ring Puri, i çaka brahmana-nagagni-çitangçu, 1388. Tumuli bhre Jagaraga mokta.

Bhre Pandan salas anjĕnĕng ing Tumapĕl, anuli prabhu i çaka brahmana-naga-kaya-tunggal, 1388, prabhu rong tahun. Tumuli sah saking kadaton. Putranira sang Sinagara, bhre Koripan, bhre Mataram, bhre Pamotan, pamungsu bhre Kĕrtabhûmi, kapĕrnah paman, bhre prabhu sang mokta ring kadaton i çaka çunya-nora-yuganing-wong, 1400.

Tumuli guntur pawatu-gunung i çaka kayambara-sagareku, 1403.

Iti Pararaton.

Tĕlas sinurat ing Iccasada ring Çela pĕnĕk, i çaka wisaya-guna-bayuning-wong, 1535. Ngkana kowusanira sinĕrat dina Pa., Sa., Warigadyan, masa krsnapasa dwitiyaning karwa. Sampun tan kapakarjaha de sang çuddhamaca. Tunalĕwihing sastra durbhiksa tan opĕn kwehaning naça, mapan olihing arddha punggung mahw asisinahu. Om dirgghayur astu, tathastu, astu, om çubham astu kintu sang anurat.

__________