Page:Verhandelingen van het Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, XLIX.pdf/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

SĔRAT PARARATON,

ATAWA

KATUTURANIRA KEN ANGROK.

__________


Om awighnam astu namas siddham.

Nihan katuturanira ken Angrok. Mulanira duk dinadekĕn manusa, hana anakira rangdyaning Jiput, lumaku tan rahayu amĕgati apusira pinakapaman-cananing byang Suksma; sah sira saking Jiput, angungsi sira ring mandaleng Bulalak. Parabira sang abatur ing Bulalak sira mpu Tapawangkĕng, agawe gopuraning açramanira, pinalampahan wĕdus bang sapalaki dening hyanging lawang. Lingira Tapawangkĕng: "Nora olihing apĕningan dadi agaweya papapatakaning awak, yan amatimatia janma, norana ta amutusakĕna papalakoning cara wĕdus bang ika". Dadi ta sang amĕgati apus angling, asanggup maka-caruaning lawangira mpu Tapawangkĕng, satya ta sira, asanggup pinakacaru, marganira muliha maring Wisnubhuwana tumitis, mareng wibhawajanma, mareng madhyapada muwah, mangkana pamalakunira. Irika ta duk inastwan tumitisa denira mpu Tapawangkĕng tinut i rasaning kapralinauira, amukti ta sira pitung mandala. Ri huwusnira pralina irika ta sira pinakacara denira mpu Tapawangkĕng. Tĕlasira mangkana mür ta sira maring Wisnubhuwana, tan liñok ing rasaning sangketanira sang pinakacara amalaku ta sira titisakĕna ri wetaning Kawi. Sira bhatara Brahma angilingilingi ta sira rowanganirayugaha, huwusing mangkana bana ta wong apangantenan hañar, sĕdĕng akurĕnan sih, lanang aran sira Gajahpara, wadon aran sira ken Ĕndok, angulahakĕn atatanen. Maring sawah ken Ĕndok angirimi lakine Gajahpara, araning