Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
nga Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara
16 dhjetor 1966
Preambula
Marrë nga Ministria e Punëve të Jashtme të ShqipërisëMiratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me rezolutën 2200 A (XXI) të 16 dhjetorit 1966

Hyrë ne fuqi më 3 janar 1976, në përputhje me nenin 27