Page:Seadna.djvu/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
25
SÉADNA

neart na búirthe sin ag borradh agus ag árdughadh, do dhéin an tigh bullabáisín ’na thímpal, tháinig sgamal os comhair a shúl agus do thuit sé ’na chnaipe ar an úrlár gan aithne gan úrlabhra.

Síle.—Ó! a Pheig! Chím é, chím é! Ó! Ó! Ó!

Peig.—Éist! Éist! a Shíle, a laogh. Cad a chíon tú?

Síle.—Ó! Fear na n‑adharc, fear na n‑adharc. Cad a dhéanfad! Cad a dhéanfad! Ó!

Cáit.—Aireóchaid na cómharsain í. Éist, a Shíle, mo ghrádh í sin!

Gobnait.—Tá do mháthair ag gabháil aníos an pháirc, a Pheig.

Peig.—Tar i leith, a Shíle, agus suigh anso am’ ucht.

Síle.—Ó! Ó! Cad a dhéanfad! Cad a dhéanfad! Ó! Ó!

Máire (máthair Pheig agus Shíle).—Cad é seo ar siúbhal anso agaibh? Cad a chuir ag gol tú, a Shíle, a laogh?

Síle.—Mhaise, ní fheadar, a mham. Is amhlaidh a tháinig sgannradh orm, agus cheapas go bhfeaca fear na n‑adharc.

Máire.—Fear na n‑adharc! Airiú, cé h‑é sin?

Síle.—Fear an eirbaill, a mheasas a rádh.

Máire.—Fear an eirbaill!

Síle.—Fear an eirbaill agus na h‑iongan ann.

Máire.—Mhaise, go deimhin féin, a Pheig, is mór an náire dhuit é. Tá aos óg an bhaile loitithe agat. Ní fheadar an tsaoghal conus bhailighis a bhfuil de ráiméisibh agat istigh ad’ cheann, ná conus choimeádan tú cuntas ortha, agus gan tú ach trí bliaghna déag chun na Bealtaine. Cad é an sgéal atá ar siúbhal anois, a Shíle?