Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/85

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.Bakła, góra w Krymie, pow. symferopolski, znamienita z powodu wielu pieczar.

Bakłaj lub Bahłaj, wś, pow. proskurowski, 214 dusz męz., 421 dz. ziemi włośc., 357 dz. ziemi dworskiej; należy do sukcesorów Zaleskiego. Dr. M.

Bakłanowo, wś, pow. porzecki, gub. smoleńska, nad iez. Czystem, o 30 w. od Porzecza; z wielką dystylarnią.

Bakocyn czyli Bakoczyn, folwark, w obrębie gminy Źurawna, w pow. żydaczowskim, rozłożony na wznoszącem się po lewym brzegu Dniestru, dość wyniosłem wzgórzu bakocyńskiem.

Bakończyce, mylnie Pakończyce, przysiołek do Krównik, pow. przemyski, przy dr. żel. przemysko-łupkowskiej, 232 morg rozl., 46 mk. B. powstały za Ludwika węgierskiego: około 1380 starosta węgierski w Przemyślu założył tu zwierzyniec, od madziarskiej nazwy którego poszedł wyraz B.

Bakońska równina, węg. Bakony, na zachodzie Węgier, 24 mil długa, 15 szeroka, a w niej las tegoż nazwiska, 12 mil dł., 5 m. szeroki.

Bakota, wś, pow. uszycki, była miastem grodowem jeszcze wcześniej niż Kamieniec i miała jeden z najstarszych zamków na Podolu, zburzony przez Tatarów w 1240 r. Koryatowicze nadali ją Niemirze w 1388 r. i odbudowali zamek. Jakiś czas należała do dóbr królewskich, następnie była starostwem; w 1774 władał nią Sadowski, później Weleżyński, dziś wś rządowa. Leży u zbiegu Rudki z Dniestrem. Tejże nazwy wś ma istnieć na Wołyniu i posiadać słynne jaskinie.

Bakowce, wś, pow. bobrecki, o 17 kil. od Bóbrki, o 4 kil. od st. poczt. Strzeliska Nowe, 1422 morg rozl., 400 mk. Parafia gr. kat. dek., bóbreckiego z filiami Repechów, Lubeszka, Żabokruki, Trybuchówce: wiernych 1816.

Bakowiecki, potok, wypływa na łąkach gminy Repechowa w pow., bobreckim, zabrawszy z lewego brzegu potok Żabokrucki. płynący na południe, na granicy gminy Repechowa z Bakowcami, przechodzi w obręb gminy Bakowiec, zrazu płynie w kierunku południowo-wschodnim, a potem w południowo zachodnim, ustawicznie śród obszernych łąk moczarowatych, które niegdyś stanowić miały, według śladów dziś jeszcze istniejących, dno bardzo wielkiego jeziora. Przechodzi następnie w obręb gminy Kniesioła; tu przepływa przysiołek Oszustowice, gdzie dawniej istniał młyn nad tym potokiem, a zabrawszy wody potoku Berteszowskiego, przepływa środkiem wsi Kniesioła i łąk kniesiolskich, na granicy gmin Kniesioła, Oryszkowiec i Leszczyna zwraca się nagle na zachód, a przepłynąwszy gminę Oryszkowce i tworząc w końcu granicę między gminami Oryszkowcami i Jatwięgami uchodzi po półtoramilowym biegu do Boberki z lewego jej brzegu. Br. G.

Bakowszczyzna, wś, w północnej stronie pow. borysowskiego , w gm. dokszyckiej, w 4-tym okręgu sądowym (dobzyckim). Musiała kiedyś należeć do Baków, których potomek jezuita, autor pociesznych wierszy, po sprzedaniu dóbr w Borysowskiem fundował jezuitów w Błoniu (ob. Błoń). Al. Jel.

Baksza, wielka wś rządowa w powiecie bałckim, liczy dusz męz. 628, ziemi 2701 dz. W 1816 r. majątek ten wraz z wsią Rossochowatą nadany był na 12 lat generałowi Wiarmitinowi. Dziś oddano Radcy Tajnemu Karolowi Warandzie 2291 dzies. Jest tu zarząd gminny.

Baksza, ob. Sielnice.

Bakszty, 1) gm. i wś, pow. oszmiański, liczy 475 dymów, 3473 włośc. ob. pl. Zarząd gminny we wsi Bakszty. Gmina składa się z 3 okręgów wiejskich: Bakszty, Grabowo, Dziewiergi − liczy 52 wsi. 2). B., wś, pow. wilejski, majętność dziedziczna rodziny Kowalewskich, w odległości 12 w. od stacyi Usza na linii Libawa-Romny. Zawiera przestrzeni 800 dz., w tej ilości gruntów ornych 200 dz., łąk do 150 dz., pastwisk i nieużytków do 50 dz., lasów sosnowych i zarośli 400 dz., gospodarstwo trojpolowe, ziemia urodzajna, siana zbiera się około 9000 pudów; gorzelnia. 3). B., pow. wilejski, o kilka wiorst od Radoszkowicz, dziedzictwo rodziny Bohdanowiczów (Enc. Org. wymienia jednę z tych wsi jako miasto (?), nad Berezyną, pod którem 1794 r. zachodziły żywe utarczki).

Bakuła, wś rządowa, pow. przasnyski, gm. i par. Baranowo, nad rz. Omulew, o 5 w. od Baranowa. W 1827 r. liczyła 19 dm. i 110 mieszk.; dziś 20 dm., 172 morg. rozl!

Bakuna, przysiołek do wsi Cziresch (ob.).

Bakuny, wś, pow. sokólski, gub, grodz., o 21 w. od Sokółki, nad Łososną. B. były starostwem, w 18 w. płaciły 346 złp. kwarty i były w emfit. posiadaniu Bułharyna..

Bal Potok, po węg. Bal-Pataka, wieś w hr. szaryskiem (Węg.), 160 mk.

Bala, ob. Balla.

Balaklawa, ob. Bałakława.

Balamutowen, ob. Bałamutowo.

Balasfalva, Blasendorf, ob. Blasz.

Balasineszty, wś, pow. chocimski, gub. besarabska, nad rz. Welią, o 58 w. na płd.-wsch. od Chocima; r. 1860 miała 293 mk., 61 dm.

Balassa-Gyarmath, ob. Bałaszowce.

Balas-Vagas, ob. Blażów.

Balaton-Füred, ob. Szczawy błotnickie.

Balatschana, wś, pow. suczawski na Bukowinie, o 7 kil. od Suczawy, z parafią grecką nieunicką w miejscu.