Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/74

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


się leśnym przemysłem. Jest tu gorzelnia i fabryka szkła, przynosząca właścicielowi 1000 rs. rocznie. Własność p. Iliaszewicza. Wszędzie w okolicy ślady rudy żelaznej. 2). B., wioska, pow, skwirski, nad rz. Orzechowatką, wpadającą do Rosi, o 27 w. od Skwiry a o 2 w. od m. Nowo-Chwastowa, mieszk. 1026, wyznania prawosł. Cerkiew parafialna murowana, zbudowana w 1733 r. B. zasiedlone zostały na początku zeszłego wieku; jak się pokazuje z wizyty pohrybyszczańskiego dekanatu za r., 1780, należały do Adama Brzostowskiego, generała wojsk litewskich (Baliński Star. Polska, t. II) póżniej do Hańskich a w końcu do Lubowieckich, do których i obecnie należą. Tuz przy wsi nad rzeczką zasługuje na wzmiankę wysoka skalista góra, ze śladami starożytnego zamku, niewiadomo przez kogo i kiedy zbudowanego. W r. 1831 włościanie, szukając skarbów jakoby zakopanych tu podług legendy, odkryli obszerne lochy i w jednym z nich szkielet człowieka w postawie siedzącej, olbrzymiego wzrostu; przestraszeni zasypali napowrót otwór, zaniechawszy dalszych poszukiwań. Wioska, ciągnąca się półczwartej wiorsty wzdłuż rzeczki, położona na odkrytej bezleśnej nizinie, nadzwyczaj urodzajnej, ma ziemi 3640 dzies. Zarząd policyjny w m. Borszczahówce, gminny w Nowo-Chwastowie.Kl. Przed.

Babińce, 1). wieś, pow. borszczowski, o 1 kil. od st.p. Mielnica; obszar dworski posiada ról ornych 765 morgów, łąk i ogrodów 59 m., pastwisk 155 m., lasu 392 m.; włościanie posiadają roli ornej 1481 m., łąk i ogrodów 119 m., pastwisk 57 m. Ludności ma 1358, z tego rz. kat. 350 a 1022 gr. kat.; 6 izraelitów. Wieś ta oddalona jest o pół mili od miasteczka Krywcze i należy do tamtejszej rz. kat. parafii; gr. kat. parafią dek. kudrynieckiego ma w miejscu. Wieś ta leży w jednej z najurodzajniejszych okolic Podola, nad rz. Niczławą, dopływu Dniestru. 2) B. kolo Dźwinogrodu albo Babińczyki, wś, pow. borszczowski; obszar dworski posiada ról ornych 226 m., łąk i ogrodów 17 m., pastwisk 11 m., lasu 59 m. Ludności ma ta wieś 293, z tego rz. kat. 54, należących do parafii Mielnicy, miasteczku o milę oddalonem; greko kat. 218, należących do parafii w Wołkowcach a 25 izraelitów. Filia gr. kat. parafii Wołkowce. Własność rodziny Kęszyckich. 3). B., przedmieście Rohatyna, wieś powiatu rohatyńskiego a właściwie dwie wsie, B. dolne i górne; obszar dworski posiada: ról ornych 223 m., łąk i ogrodów 48 m., pastwisk 24 m., lasu 1176 m.; włościanie posiadają: ról ornych 1664 m., łąk i ogrodów 146, pastwisk 133 m. Ludności 1438, z tego rzym. kat. 575, należących do parafii w Rohatynie; gr. kat. 440, należących do dwóch parafij: a) Babińce dolne z filiami Podwinie i Kutce, w dek. rohatyńskim (par. ta liczy wiernych 1200) i b) Rohatyn. Własność Ludwika hr. Krasińskiego.B. R.

Babińczyki, ob. Babińce.

Babińska-wola, wś, pow. lityński, dusz męz. 134. Ziemi włośc. 356 dzies., dworskiej 559 dzies.; należała do Bukarów, dziś Jarockich. Dr. M.

Babiogórcy, Babigórcy czyli Górale od Babiejgóry, Jordanowa i Suchy, osiedli w kotlinie górnej Skawy, na północnych stokach Babiejgóry i góry Pilska, aż po wyłom Skawy przez pasmo Beskidu Polskiego. Od zachodu znane są ich granice, bo tu graniczą z Żywczakami, od wschodu odgraniczają ich działy, które się od góry Łubni rozchodzą ku Gorcowi i ku Beskidowi Polskiemu. Jak szczyt Babiejgóry panuje nad całym Beskidem zachodnim, tak też Pol uważa za pierwszy, najgłówniejszy, a zarazem najstarożytniejszy punkt skupienia Góralszczyzny zachodniej ród Babiogórców. Szumni i okazali nawet Podhalanie co do postawy i rodowych cech są daleko młodszym rodem, i u nich przyjęło się tylko to i wybujało odpowiednio do natury hal, co u Babigorców leżało w zarodzie. Wsie do nich należące są następujące: Spytkowice, Skawa, Wysoka, Sydzina, Wilczna, Toporzysko, Malejowa, Naprawa, Jordanów miasto, Bystra, Chrobacze, Osielec, Zawoja, Welcza, Skawica, Juszczyna, Kajszówka, Zawoja, Zabielna, Biała, Wieprzec, Lachowice, Grzechinia, Żarnówka, Maków miasto, Kurów, Strzyszowa, Las, Kuków, Sucha Jachówka, Bieńkówka, Zdziebel, Krzeszów, Targazów, Tarnawa, Zębrzyce, Budzów, Baczyn, Świeszowice, Marchówka, Zachełmna.

Babirów, pow. bobrujski, własność Bielinowicza, 1507 dziesięcin rozl.

Babiskok, wś, pow. kartuski, par. Żukowo, pod Kartuzami. Por. Borowo.

Babit, jez., pow. ryski, gub. inflancka, niedaleko morza i granic Kurlandyi, na prawym brzegu kurlandzkiej Aa, długie 13 w., szer. w 2. Według Strielbickiego 21 wiorst kw. rozległości. Por. Babickie jez.

Babitz, ob. Babice.

Babka, potok wypływający z moczarowatych pustych miejsc lasu tej samej nazwy w obr. gminy Kończyc, w powiecie Nisko; spływa w kierunku południowym i od lewego brzegu uchodzi do Stróżanki, pobocznej rzeczki Sanu.Br. G.

Babki, 1). wieś, pow. poznański; 21 dm.; 153 rok., 11 ew., 142 kat.; 64 analf. 2). B., domin., pow. poznański, 800 morg rozl,; 3 dm.; 64 mk., wszyscy kat.; 28 analf.; st. poczt. i kol. żel. Gądki o 5 kil.; gościniec o 2 kil. 3). B., wieś, pow. inowrocławski; 6 dm.; 75 mk., 5 ew., 70 kat.; 28 analf. 4). B., dom leśny, pow. inowrocławski, ob. Nożyczyn.M. St.