Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/69

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


raciborskiego. Do B. należą folwark Kępek i Trawnik, leśnictwo Łączek, Piaski i duży 2 tysiące morgów mający staw rybny Babiczek. 2). wś w powiecie głupczyckim, ma kościół katolicki paraf., st poczt. w Baborowie.

Babicki staw, Babiczek, ob. Babice (Babitz).

Babickie, Babie, niem. Babit-See, jezioro w Liflandyi, naprzeciw Szloku; wody jego do Aa uchodzą.

Babicz, po węg. Babafalu, wieś, w hr. szaryskiem (Węg.), kościół ewang. paraf., pastwiska, lasy, 205 mk.

Babicz, rz., lewy dopływ Dniepru w gub. i pow. mohilewskim; u źródeł wielkie moczary.

Babicze, wś, pow. rohaczewski, o 24 kil. od mka Czeczerska, wzmiankowana w traktatach Litwy z Moskwą r. 1508, 1570, 1578 i w traktacie zapolskim 1582 (Enc. Org.)

Babiczek, ob. Babice (Babitz).

Babiczowskie skałki, także Babieczowskiemi, mylnie Babieżowskiemi zwane, w obrębie gminy Szaflar, w pow. nowotarskim obw. sądeckiego w Galicyi. Jestto nagie wzgórze, do 630 m. n. p. m. się wznoszące, po zachodniej stronie wsi, pomiędzy dolinami Białego Dunajca i potoku Skrzypnego. Wzgórze to nadaje okolicy tutejszej piękny urok. Składa się przeważnie z grubego pokładu białego ziarnistego wapienia, zawierającego w sobie mnóstwo ułomków żyjątek enkrynitami zwanych. Oprócz tego miejscami znachodzą się pokłady szarego marglowapienia, na którym spoczywa czerwonawy wapień, zawierający mnóstwo muszel, przedewszystkiem ammonity i terebratule. Ob. rozprawę L. Zejsznera Rzut oka na budowę Tatr i wzniesień do nich równoległych (Bibl. Warsz. 1842, t. I, 597).Br. G.

Babidół, 1). niem. Babenthal, wś, leśnictwo i cegielnia, pow. kartuski, niedaleko Żukowa i Stęgwałdu, o 10 kil. od Kartuz, dawniej posiadłość klasztoru Norbertanek w Żukowie; wś 1821 r. założona. 2). B., niem. Babidol, folw., pow. starogrodzki, pod Zblewem. 3). B., wś pow. kościerski. 4). B., wś, pow. lęborski.

Babiebłoto, wś, pow. chełmiński, par. Chełmno, niedaleko Chełmna.

Babiec, ob. Babc.

Babieczowskie skałki, ob. Babiczowskie.

Babieniec, ob. Babięty.

Babienogi, także Kamienistą zwany wierch trawiasty w głównym grzbiecie Tatr, w południowo-wschodniej stronie hali Pysznej, w obrębie gm. Kościelisk w Galicyi. Podhalanie od strony Galicyi zowią go także Wysoką, od strony Liptowa Bystrą jakoteż Zawratem. Stanowi ów szczyt graniczny punkt między Galicyą i Węgrami czyli stolicą liptowską. Według pomiarów prof. dra Janoty wznosi się 2123,76 m., prof. Kolbenheyera 2166.30 m., L. Zejsznera 2174.2 m. nad. p. m. Wejście z przełęczy nad halą Pyszną, bardzo łatwe. Widok ze szczytu czarujący.Br. G.

Babienten, ob. Babięta.

Babieżowskie skałki, ob. Babiczowskie.

Babięta, niem. Babienten, wś i leśnictwo, pow. ządzborski, pod Pieckami.

Babięty (W. i M.), niem. Babenz, wś i dobra szlach., pow. suski, pod Ząbrowem. U Zarańskiego Babieniec.

Babigóra, ob. Biertułtowa.

Babigórcy, ob. Babiogórcy.

Babij albo Babyj, 1). strumień w obrębie gminy Orowa w Galicyi, spływający ze wzgórza granicznego między Truskawcem a Orowem, Baby zwanego, a wznoszącego się w szczycie Orowa do 769.97 m. nad p. m. Wypływa z kilku źródłowisk. Płynie ku południowi śród głębokich parowów i uchodzi po ćwierćmilowym biegu do Stynawki, wpadającej do Stryja. 2) B. potok, w obrębie tej samej gminy Orowa, w pow. drohobyckim, ćwierć mili na zachód od poprzedniego potoku Babyjem zwanego w górę strumienia Stynawki z pod góry Popoweskiej (818 m.) Żródliska ma na śródleśnych łąkach na granicy gmin Orowa, Truskawca i Tustanowic. Płynie w południowowschodnim kierunku i zabrawszy liczne pomniejsze potoczki, spływające z wzgórza Baby zwanego, uchodzi do Stynawki z lewego brzegu. Br. G.

Babije, wś, pow. włodzimierski, gub. wołyńska, ma kaplicę katolicką parafii Kisielin.

Babiki, wś w pow. sokólskim, gub. grodz., o 16 w. od Sokółki.

Babilonke, ob. Babiałąka.

Babilowska, czyli Urseif, potok na Spizu, płynie z pod Wielkiego Koszaru, szczytu w bielskich Tatrach, naprzód ku północy, potem ku wschodowi i wpada do Białej (Bela), dopływu Popradu. Na tym skręcie wznosi się góra Urseif 932 m. wys.Br. G.

Babimost, po niem. Bomst, miasto pow. w W. Ks. P., okrąg poznański, pod 52°10' półn. szer. i pod 33°30' wschodn. dług. od Ferro, nad Zgniłą Obrą, płynącą do Obrzycy, dopływu Odry, w dolinie; na zachód i wschód wznoszą się małe wzgórza wzdłuż rzeki; ziemia w okolicy lekka, po części piaszczysta; w miejscach najniższych znajdują się torfowiska. Gmina miejska składa się z 5 miejscowości; 1) B.; 2) dworzec kol. żel.; 3) folw. Kollige; 4) Leśny folwark (Waldvorwerk); 5) młyn Hamer (Hammermühle). Ma 281 dm., 2272 mk. podług liczenia z r. 1871; w r. zaś 1875 było tylko 2184, czyli 88 mk. mniej. Mieszkańcy należą przeważnie do narodowości niemieckiej. W r. 1871 było ludn. męz. 1054, żeńsk. 1218,