Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/67

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


grafom naszym; przecież jeden tylko Długosz wspomina o niej, mówiąc: że jest górą bardzo wysoką, bogatą w zioła, leżącą blisko miasteczka Żywca. To samo powtórzył Rzączyński, dodając o jeziorze zalewającem jej wierzchołek, które w rzeczywistości nie istnieje. Syreniusz zaś przy opisie goryczki, tojadu i rożodrzewu, również ją wspomina, nadmieniając że rośliny te obficie tam rosły." Bliższe opisy tego miejsca znaleść można w Staszycu, Balińskim i Lipińskim (Starożytna Polska), Zeisznerze, A. Grabowskim, Polu, Janocie i innych. Opis w Kłosach t. I. Por. też Magura i Orawskie góry.

Babia góra, góra we wsi Podwysokie, w śniatyńskiem, wysoka, z dawną mogiłą.

Babiagóra, Babigóra, ob. Biertułtowa.

Babiak, osada, przedtem miasteczko w gm. Lubotyń, pow. kolski, posiada szkołę początkową, sąd gm. okr. I., należy do parafii Mąkolno. Odległe od miasta pow. 21 w., od Warszawy 168, st. poczt. w Sompolnie. Ludność oddaje się rolnictwu. B. został miastem po 1816 r., gdy sprowadzono tu sukienników z Niemiec dla założenia osady fabrycznej. Z tego powodu istnieje tu kościół ewangelicki. W 1857 posiadał 23 domy murowane, 34 drew. i 521 mieszk.

Babiaków, potok górski, także Skawicą górną zwany, w obrębie gminy Zawoi w Galicyi, powstaje z kilkunastu małych strumyków spływających ku północy z stromego i lesistego podnóża góry Policą zwanej, na wschód od Babiejgóry w Beskidzie zachodnim, w jedno łożysko, śród łąk zawojowskich i z prawego jej brzegu, tuż przy granicy wsi Zawoi z gminą Skawicą.Br. G.

Babiałąka niem. Babilonke, wś, pow. bytowski, okr. reg. koszaliński, na Pomorzu.

Babianka, wś i folw., pow. włodawski, gm. Tyśmienica, par. Ostrów, przestrzeni mórg 1279. W 1827 roku liczyła 15 domów i 106 mieszk.

Babianka, wieś, pow. tłumacki, o 4 kil. od miasteczka Ottynia. Obszar dworski posiada: ról ornych 137 m. austr., łąk i ogrodów 17, pastwisk 13 m., lasu 79 m. austr.; włościanie posiadają pól ornych 219 m., łąk i ogrodów 27 morg, pastwisk 40 m. a.; ludności ma 293 gr. kat., należących do parafii w Strupkowie (której B. jest filią), a rzym. kat. 40, należących do parafii w Ottyni. Własność konwentu OO. Bazylianów w Buczaczu.

Babianka, 1). Potok, także Babineć lub Babiny potok zwany, wypływa w obrębie gminy Dobryniowa w Galicyi, z lesistego wzgórza Hłynyszowem lub Glinnym, dawniej B. zwanego. Płynie on ze spadzistego wzgórza, śród lasu, w kierunku południowo-wschodnim przepływa wieś Podwinie, po za obrębem tej wsi, przy folwarku w Kutcach i ujściu tamże strumyczka Husakowa (ob.) do Babianki, zmienia kierunek ku zachodowi, w którym przepływając środek wsi Babińca i część miasta Rohatyna, uchodzi w temże mieście po jednomilowym biegu do Gniłej Lipy (ob.) z lewego jéj brzegu. 2). B., potok, powstaje z dwóch silnych potoków wypływających z wzgórz zwanych Chorosną, w obrębie gminy Majdana średniego w Galicyi. Zachodni zowie się Bilenką, wschodni Rynnistym, oba płyną na północ i łączą się powyżej Bednarówki, przysiołku Majdana średniego; odtąd pod nazwą Brabenki płynie krętym łożyskiem, przeważnie na północ, przez Bednarówkę, Strupków, gdzie z lewego brzegu zabiera Opraszynę i Czarny potok; następnie we wsi Babiance zwraca się na wschód, odgranicza gm. Babiankę od terytorium miasta Ottyni i pod Ottynią, po 16 kil. biegu, łączy się z lewego brzegu z potokiem Holiszanką, tworząc potok Ottyński, silny dopływ Worony.Br. G.

Babiarzeka, potok, w obrębie gm. Krzywczego nad Sanem, w Galicyi. Wypływa na gruntach tej wsi i płynąc ku północnemu zachodowi, łączy się w Krzywczu z potokiem Jardini czyli Jordanem czyli Kamionką, uchodzącym do Sanu.Br. G.

Babica, według Lib Benef. Długosza (I,82) wieś parafialna szlachecka, w dekanacie zatorskim.

Babica, Babice, wś, pow. rzeszowski, rozległości 1486 n. a. morgów, 105 domów, 688 dusz; parafia w Czudcu. Szkoła ludowa jednoklasowa, położenie pagórkowate; niedaleko szosy powiatowej prowadzącej z Rzeszowa do Krosna.

Babica, 1). potok, wypływa w obrębie gminy Myślatycz w Galicyi, po północnej stronie folwarku, pod lasem, i płynie ku półn. przez wieś Myślatycze, gdzie tworzy stawek i przyjmuje kilka małych strumyków; dalej przez Koniuszki nanowskie, Rustweczko i Trzcieniec. W Trzcieńcu, przybrawszy kilka znaczniejszych potoków, z prawego brzegu Parny potok, płynie większemi zakrętami pomiędzy domostwami trzcieńskimi i porusza dwa młyny. Przybrawszy z lewego brzegu potok Balicki, przechodzi w obręb gm. Lackiej Woli, przecina gościniec wiedeńsko-lwowski, jakoteż kolej Karola Ludwika i nagle zwraca się ku północnemu-wschodowi, a przepłynąwszy wieś Hodynie, wpada z lewego brzegu do Czarnego potoku, dopływu Wiszni. 2). B., potok, wypływa kilku źródłami z pod Babiej góry (357 mt.) na granicy gmin Babicy i Lutoryszu w pow. rzeszowskim w Galicyi; płynie początkowo w kierunku północnym, dzieli się w obrębie wsi Babicy, po krótkim biegu, na kilka odnóg, które spływają w kierunku wschodnim do Wisłoka. 3) B., potok, także Krzeczówką zwa-