Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/52

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Astrawas, ob. Ostrów.

Astrawischken, kilka wsi w pow. gierdawskim i darkiańskim Prus Wsch.

Astritz, ob. Ostryc.

Asunia, ob. Osuń.

Asuny, Assaunen, wś, pow. gierdawski Prus Wsch.

Aszarynis, jez., pow. sejneński, gm. Bezniki, 52 morg. rozl. Mapa sztabu generalnego nie zna. jeziora t. n.

Aszeraden, ob. Ascheraden.

Aszewo, wś, pow. noworżewski, gub. pskowska, st. poczt. między Porchowem a Biżanicami.

Aszgut, Haszgut, po węg. Alsö-Asguth, wś, w hr. szaryskiem (Węg.); pastwiska, lasy, 374 mk.

Aszupis, rz., lewy dopływ Łokisty, która do Jury z lew. strony wpada.

Aszwa lub Mejzgie, jez., pow. szawelski, daje początek rzeczce Aszwie (dopływ Wodoksty).

Aszwa, rz., 1) A., lewy dopływ Wiewirźy, bierze początek o 2 w. na zach. mka Pojurze, uchodzi na samej gran. gub. kowieńskiej i Prus. Przyjmuje z prawej strony Szakę, Szweksznię, Wiłkupis a z lewej Kiesę, Stygrę, Żewlisis i Ałkupis (Czyt. Afanasiewa „Gub. Kowieńska). 2) A., lewy dopływ Wodoksty, przyjmuje strugi Purwis i Wadmen.

Ataki, 1). A., mko, pow. sorocki, gub. bessarabska, o 1502 w. od Petersburga, o 227 od Kiszyniewa, na prawym brzegu Dniestru, wprost Mohylowa, ma 5930 mk., 24 garbarń, 2 jarmarki; jestto jedno z najważniejszych przemysłowych miast w powiecie; st. p. między Mohylowem a Glinną. 2). A., pow. chocimski, gub. bessarabska, także nad Dniestrem, wprost Żwańca, o 30 w. od Chocima, przy trakcie z Chocima do Kamieńca, ważne pod względem handlowym. 3). A. Restewskie, wś, pow. chocimski, gub. bessarabska, nad Dniestrem, o 44 w. od Chocima. Zasługuje na uwagę z powodu starożytnych pieczar, śladów oszażcowań i wielkiego kurhanu, zwanego „Szyiną.“ 4). A. Tak się zowią, dość liczne małe wysepki na jeziorze libawskiem w północnej jego części.

Atalinowo, wś, pow. inowrocławski, 10 dm.; 105 mk., wszyscy kat., 42 analf.

Atamański Wał, wał w pow. taraszczańskim, 2 w. długi, zaczyna się o 4 w. od Taraszczy w lesie i przez lasy ciągnie się aż do wsi Kreszczate Jary.

Atanazyn, niem. Athanasienhof, wś, pow. chodzieski, 3 miejsc.: 1) A., 2) Edwardowo, Edwardshof; 3) Nowy Samocin; 48 dm., 415 mk.; 355 ew., 54 kat., 6 żyd.; 80 analf.

Ataszany, po łotew. Ataszyns, wś, pow. rzężycki, par. sterniańska, z kościołkiem filalnym, własność Borchów. dawniej do klucza warklańskiego należąca.

Ateny, Atteny, folw. i wś, pow. augustowski, m. Szczebro-Olszańsk, par. Szczebra, st. p. Augustów. Należał dawniej do dóbr Wigry.

Ateśniki, wś i folw., pow. kalwaryjski, gm. Krasna, mk. 535, dm. 85, st. p. i par. Simno, W lesistej okolicy w pobliżu jezior Duś, Simno i innych.

Athanasienhof, ob. Atanazyn.

Athanasienthal, osada leśna, pow. szamotulski, ob. Obrzycko.

Atiusza, wś, pow. królewiecki, gub. czernihowska, nad rz. t. n., o 129 W. na wsch. od Czernihowa; r. 1860 miała 4000 mk.

Atkarsk, m. pow., gub. saratowska, 16000 mieszkańców, o 1323 w. od Petersburga, o 84 wiorsty od Saratowa odległe. St. poczt. i st. dr. żel. A. powiat ma 1464 W. kw. rozl.; mieszkańcy przeważnie raskolnicy.

Atława, jez. w pobliżu majętności Łabunowa, pow. szawelski, daje początek Wencie.

Atmat, główne ujście (do zatoki kuryjskiej) tej odnogi Niemna, która się zowie Russ.

Attaken, ob. Ataki i Libawskie jezioro.

Attendorf, ob. Dryżyna.

Atteny, ob. Ateny.

Au, Aua, ob. Omowża.

Aubeln, ob. Krnow.

Auc, Autz, Auz, trzy wsie w Kurlandyi, w okr. tukumskim: 1). Stary A., Alt-A.. Wec-Auca (łot.), niegdyś miasto w starostwie tukumskiem; 2). Wielki A., Gross-A., Leel-Auca; i 3) Nowy A., Neu-A., Jaun-Auca, dobra z wielu folwarkami, bardzo ludne, st. dr. ż. na przestrzeni Możejki-Ryga, o 37 w. od Możejków, 92 w. od Rygi. Parafia A. obejmuje ważniejsze wsie: Ekhof, Weitenfeld, Waddaxen, Ilen, Schlagunen, Kruschkaln i i. 3). A., jez.,pow. tukumski, 4 w. dł., 2 w. szer., daje początek rzeczce A. 4) A., Auca, rz., dopływ Aa, w parafii mitawskiej zowie się Szeską.

Auchstete, Austechia, Austelia, Auxstete, Auxstote, Aukstote, ob. Litwa.

Auchwitz, ob. Uciechowice.

Aucken, Augken, wś, pow. welawski, na polach której 1345 zaszła walna bitwa między Olgierdem a Henr. von Arfberg, w. mistrzem krzyżackim, zakończona klęską Litwinów. Na pamiątkę tej bitwy w. mistrz założył w Królewcu klasztor zakonnic Lobenik.

Audra, ob. Udra.

Audrau, ob. Wircawa.

Audrelis, jeziorko przy folw. Rakiszeczki, pow. nowoaleksandrowski, gub. kowieńska. z którego wypływa rz. Udra, wpadająca do jez. Sorty, t. j. do zach. zatoki tego jez., zwanej zwykle Audrakumpis.

Auer, rz., lewy dopływ Aa, w parafii mitawskiej.