Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/45

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


A., folw., pow. włodawski, gm. Opole, morg 2683, st. p. w Wisznicach.

Antopol, 1) miasteczko, pow. kobryński, b. st. p. przy trakcie z Kobrynia do Pińska, o 29 wiorst od Kobrynia; w r. 1860 miało 1563 mk., przeważnie żydów, celujących w powiecie zamożnością, i przedsiębierczością. Ma fabryki skór, olejarnie i t. p. Do niedawna była w A. kaplica parafii katol. Horodec. A. posiada cerkiew prawosławną, parafialną i dekanat prawosławny, który w 11 parafiach liczy 16204 wiernych (Bobrowski). 2). A., wś, pow. rzeczycki, obszar dworski ma 647 dzies., własność Budzianowskiego. 3). A., wś, pow. borysowski, nad rz. Hajną, o 45 w. od jej ujścia. 4). A., Antonopol inaczej, st. dr. ż. petersbursko-warszawskiej. 5). A., okrąg wiejski, gm. Zaleś, pow. dziśnieński, liczy w swym obrębie wsie: Łuczajka-Wielka, Łuczajka-Mała, Mażaje, Dylewicze. 6) A., wś, pow. jampolski, mieszk. 548, ziemi włośc. 385 dz., ziemi dworskiej 518 dz. Należała do Czetwertyńskich, dziś Józefa Jaroszyńskiego. 7). A., wś., pow. winnicki, męz. dusz 194, jednodworców 51; ziemi włośc. 454 dz., ziemi dwor. 495 dz. Należała do Borejków i Sobieszczańskich dziś Ernsteina i Merynga. 8.) A., ob. Bojarka.

Antosin, 1). wś, gm. Wiżajny, pow. suwalski, o 29 w. od Suwałk, dm. 6, mk. 67. 2). A., osada, gm. Czostków, pow. suwalski, o 20 wiorst od Suwałk, 3 dm., 29 mk.

Antosin, folw., pow. i gub. mińska, o 3 m. od Mińska, w pobliżu st. dr. ż. Tokarówka (moskiewsko - brzeskiej). Dziedzictwo Bohdaszewskich, wraz z kilku zaściankami ma obszaru około 1237 mor. Z powodu bliskości kolei, położenie dobre, grunta niezłe, ale lasy zniszczone.Al. Jel.

Antosiowice, Antoszowice, Antoschowitz, wś, pow. raciborski, niedaleko Hulczyna, z folw. Pasek, w parafii Szylerzowice.

Antoszew, po żm. Antoszawa, mko pryw., pow. poniewieski, nad Piwesą, o 38 w. od Poniewieża. Kościół katol. Ś. Jacka, z drzewa 1792 wzniesiony przez Antoszewskich, filialny, parafii Wobolniki. O 8 w. od mka folwark t. n.

Antoszwińcie, wś, pow. wileński, posiada kaplicę katol. parafii Janiszki.

Antowiersze, wś, pow. trocki.

Antronów, po łotew. Ontronowa, wś, pow. rzeżycki, parafii bukmujskiej; własność Kostycza.

Antupis, rz., lewy dopływ rz. Szołpie, która do Wiewirży uchodzi.

Antuszów, wś, pow. rohaczowski; parafia katol. Wniebowzięcia N. M. P., 1147 dusz. Kościół wzniesiony kosztem parafian w r. 1843. Kaplica w Żłobinie.

Antuzów, po żm. Antuzawa, mko pryw., nad jez. Antezałwa, pow. nowoaleksandrowski, gub. kow., o 24 w. od Nowoaleksandrowska. Paraf. kościół katol. Opatrzności Boskiej, z drzewa 1794 wzniesiony przez hr. Platera. Ks. Wielżewski zbudował tu 1849 drew. kaplicę M. B. Parafia katol. dekanatu nowoaleksandrowskiego; dusz 3936. Filia w Owilach; kaplice w Zirniejach i Duburach.

Antyniki, dwór pryw., pow. rossieński, o 50 wiorst od Rossien.

Anzelm, według Echarda m. z zamkiem w Estonii, wzięte 1602 przez het. Zamojskiego (?).

Anżena, wś, gub. witebska, przy trakcie z Oświei do Rzeżycy.

Ańkowo, wś, pow. juryewsko-polski, gub. włodzimierskiej, o 59 w. od Hawryłowa, st. poczt.

Apa, niem. Ape lub Appekrug, folw., pow. międzychodzki, ob. Dłusko.

Aplinki, Opaleńki (Kętrz.), niem. Applinken 1). Wielkie A., wś, włościańska, pow. kwidzyński, 264 ha. roz1., 107 mieszk., w połowie ewang. 2) Małe A., wś. włośc., 46 ha. rozl., 32 mieszk., przeważnie katol.

Apolanka, wś, pow. humański, nad rz. Babanką, wpadającą, do Jatrani. Odległa o 6 w. od m. Humania, prawie przy pocztowej drodze z Talnego. Miesz. 710, wyznania prawosł., należą, do par. Hereżanówki. Własność rządowa. Ziemi 1419 dzies., wybornego czarnoziemu, mało tylko lasu. Zarząd gminny we wsi Babance, policyjny w Humaniu.Kl. Prz.

Apolin, okrąg wiejski, gm. Żyżmory, pow. lidzki, liczy w swoim obrębie wsie: Reksie, Bielewicze, Szawdziuki, Maryanowo, Kurminy, Bolsie, Biernuce, Narkuny, Gudziele, Kulny, Tubielewicze, Małe Rekscie, Żyżma; zaśc.: Soroki, Bolsie; okolice: Gerbiedzie, Gąciewicze, Bieńkiewicze, Krupowicze, Górniszki.

Aposzcza, Opocza, Oposzeza, por. Niemuń.

Appekrug, ob. Apa

Applelwerder, ob. Jabłonowo.

Applinken, ob. Aplinki, Opaleńki.

Apusina, rz., lewy dopływ Szałtony.

Ar…, Niektóre miejscowości pisane czasem przez Ar ob. pod Har….

Arabinowszczyzna, wś, pow. nowogródzki, gub. mińska, ma kapl. katol. parafii Kroszyn, dawniej byłej parafii Stwołowicze.

Arala, ob. Niemuń.

Arany-Patak, ob. Zlato.

Arawa, Arwa, ob. Orawa.

Arbore, wś z przysiołkiem Koman, pow. sokalski, o 3 kil. od Sokala, parafia grecka nieunicka, własność funduszu religijnego.

Arbuzin, Harbuzin, wś, pow. kaniowski, nad rz. Rosią, o 5 w. od Korsunia. Mieszk. 850, wyznania prawosł. Cerkiew paraf. zbudowana w 1746 r. („Wizyty kaniowskiego de-