Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/44

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


od ostatniego; ludn. 180 dusz męz., rozl. 491 dz. ziemi włośc., 408 dz. dworskiej, w tej liczbie 64 dz. lasu. Należała niegdyś do szararawieckiego majątku Pretficzów, później do Dulskich, dziś Stankiewiczów.Dr. M.

Antonowicze, wś, pow. owrucki; w pobliżu źródła rz. Słowecznej.

Antonówka, 1.) A., mko, pow. homelski, z kaplicą katolicką parafii homelskiej, nad rz. Prudówką. Mk. w 1860 r. 660. Cerkiew, bożnica, gorzelnia, browar. 2.) A., wś, pow. płoskirowski, gm. i par. Czarny Ostrów; ludn. 217 dusz męz., prócz 27 jednodworców., rozl. 472 dz. ziemi włośc., nalezy do hr. Przeździeckich. Ob. Mikołajów. 3.) A., Antonowce, wś, pow. uszycki, pod m. Mińkowcami na górze, ma 181 dusz męz., 34 jednodworców, 394 dz. ziemi włościańskiej. Należała do Marchockich, dziś Stadnickich. 4.) A., Antonowce, mała wś, pow. uszycki, należy do klucza dunajowieckiego, dawniej Krasińskich, dziś Bronisława Skibniewskiego; wraz z Muszkatyńcami i Wincentówką ma 437 dusz męz. i 741 dz. gruntu włosc. Swięcki pisze, iż były tu źródła siarczane. 5.) A., duża wś, pow. jampolski, mieszk. 1538 ziemi włośc. 1543 dzies. Należy do SS. Przemysława Potockiego, dawniej Branickiej. 6.) A., mała wioseczka, pow. jampolski, mieszk. 457, ziemi włośc 515 dzis., ziemi dwor. 675 dz. Należy do Grocholskich. 7.) A., wś, pow. hajsyński, wraz z Sobolówką ma dusz męz. 1278 dz., ziemi włośc. 2522 dz. Należy do hr. Aleksandry Potockiej. Ob. Bubnówka. 8.) A., mała wios., pow. kamieniecki, gm. Smotrycz; rozl. gruntów dworskich: 322 dz., gruntów włośc., wraz z Wołkotrubami, Nową-Hutą i Maryanówką 419 dz.; ludn. 286 dusz męz. włościan i 12 jednodworców. Należy do Potockich.Dr. M. 9.) A., wś, pow. czehryński, nad rz. Wereszczanką. Odległa o 17 wiorst od m. Czehryna, a o 20 w. od Kamionki st. dr. ż. chwastowskiej, mieszk. 207; z tych 49 katolików, reszta prawosławnych; paraf. kościół katolicki Imienia Maryi, zbudowany w 1830 r. przez Grzegorza Wróblewskiego, ojca teraźniejszego właściciela. Parafia katol. dek. zwinogrodzkiego, wiernych 549; ma kaplicę w Medwedówce. Ziemi 309 dzies. drugorzędnego czarnoziemu. Zarząd gminny we wsi Lubomirce, zarząd policyjny (stan) w m. Aleksandrówce. 10.) A., wś, pow. zwinogródzki, nad rz. Tołmaczą, wpadającą do Taśmina, odległa o 18 w. od Szpoły, m. i st. dr. ż. chwastowskiej, a o 42 od Zwinogoródki. Mieszk. 489, wyznania prawosławnego. Własność Jenieza. Ziemi 1476 dzies., czarnoziem pomięszany z glinką i piaskiem lecz dosyć uredzajny, sieją dużo basztanów (kawony, melony, ogórki i t. d.). Zarząd gminny we w. Wodzianej, zarząd policyjny w Szpole.Kl. Przedrz. 11.) A., ws w dek. radomyskim, gub. kijowskiej, miała kapl. katol. parafii Malin.

Antonówka, potok wypływający ze stawku, na granicy gmin: Anielówki i Antonowa w Galicyi. Płynie w kierunku wsch.-połud. przez łąki miasta Tłustego i pod Tłustem, zabrawszy wody stawu z prawego (zach.) brzegu, uchodzi do tej samej rz. co Anielówka (ob.).Br. G.

Antonowo, 1.) A., gm., pow. maryampolski, ludn. 5303, rozległości 14349 morg., s. gm. ok. II Dębowa-buda, o 13 w.; st. p. Maryampol o 20 w. W skład gm. wchodzą: Antonowo, Armoliszki, Bobroliszki, Borsukinie, Budwiecie-stare, Brantas, Czysta-buda, Czujniszki, Dąbrowo, Dąbrowina, Egliniszki, Egłupie, Gajstry, Girnupie, Giwałtowo, Gobiniszki, Grzesie, Jodbaryszki, Judrzańska-ruda, Jura, Kępinie małe, Klewinie , Kłampunie, Kojaćkiszki, Koźliszki, Kozłowa-ruda, Kozłowszczyzna, Krówieliszki, Kwiatkopusze, Mołupie, Mroczki, Muryniszki, Niedelbierze, Nendrynie, Ożnogary, Plople, Pocztaryszki, Podziszki, Pokiehszki, Przygrażyszki, Purwiniszki, Raczyliszki, Rudupie, Sanożyszki-małe, Sanożyszki-wielkie, Sianowe, Skuczyszki, Słoboda, Smolany-piec, Szaliszki, Szalniszki, Tartutyszki, Trakinie, Trakiszki-wielkie, Tymieńczyszki-małe, Wałajtyszki i Witkiszki. 2.) A., wś, pow. maryampolski, gmina A., mieszk. 259, dm. 40, par. Pilwiszki, st. p. w Maryampolu (o 20 w.). 3.) A., dobra niegdyś narodowe, w. pow. maryampolskim położone, w skład których wchodziło około 150 wsi. Obecnie, po uwłaszczeniu włościan, same dobra rozpadły się na kilka części, z których utworzono majoraty. Folwark A. w r. 1875 podarowany sukcesorom radcy stanu Snuta, został nabyty przez p. Wiktora Szabuniewicza; odl. od Suwałk 76 w., od Maryampola 20 w.B. Ch.

Antonowo, 1.) A. po łotew. Ontonowa, wś, pow. lucyński, parafia korsówska, własność Szadurskich. 2.) A., wś, pow. siebieski, z kaplicą katolicką parafii Siebież. 3.) A., dwór pryw., pow. nowoaleksandrowski, gub. kow., o 82 w. od m. pow. 4.) A., lub Trzesieczenięta, wś, pow. oszmiański.

Antonowo, folwark, powiat ihumeński, gm. citewska, paraf. katolic. błońska, w 1-ym stanie policyjnym (użdzieńskim), w 3-im okręgu sądowym, od Ihumenia o 25 wiorst odległy; jest dziedzictwem Janiszewskich; obszar 1188 mor., dostatek lasu i łąk.Al. Jel.

Antonsdorf, ob. Ąntoniewo.

Antonshof, ob. Antonin.

Antonsruh, winnica, pow. kościański, ob. Nowawieś (Neugut).

Antopol, 1) A., folw., pow. nowoaleksandryjski, gub. lubelska, do dóbr Nałęczów należący, w gm. Drzewcza, mieszkańców 20. 2).