Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/38

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Ulkiszki, Markowszczyzna, Hudziszki; zaścianki: Baksiszki, Miodowarce, Bojarzyszki; okolica Jurgelany. 2). A., ws, pow. trocki, par. Stokliszki. 3). A., wś, pow. trocki, par. Dorsuniszki.

Angrab, Angrama, ob. Angerapia.

Angstundbangski młyn, niem. Angst und Bange, wegług Kętrz. Engsterberski młyn, pow. kościerski, młyn wodny na Wietcycy, wydany 1738 na wieczystą dzierżawę przez klasztor w Kartuzach. Ma 52 mor. ziemi, mieszk.: 12 katol., 10 ewang.

Angstupe, rz., dopływ Wenty w Kurlandyi, w par. Frauenburg.

Anhalt (Alt i Neu), ob. Hołdanów, Hołdunów, Hołdynów.

Anhalt-Neu, leśnictwo, pow. wschowski, ob. Włoszakowice (Luschwitz).

Anbaltsberg, ob. Analtsberk. Według Zarańskiego Łysagóra, wedł. Kętrzyńskiego wś A. ob. odsyłacz.

Aniela. osada, pow. wyrzyski, ob. Stary Dwór (Althof).

Anielewo, 1.) wś, pow. wyłkowyski, gm. Zielonka, własność p. Zenona Giejsztora. Par. w Olwicie, poczta w Wyłkowyszkach. 2.) A. kolonia, gm. Gosławice, pow. koniński, o 10 w. na płn.-zach. od Konina, 175 mórg rozl., 186 ludn., grunt szczerkowaty, dobre łąki. Przez grunta tej wsi przechodzi kanał morzysławski, niegdyś spławny, łączący rz. Wartę z jez. Pątnowskiem. J. Ch.

Anielewo, folw., pow. brodnicki, do Kruszyn szlach. należący, 77 mk., z których 10 ew., reszta katol.

Anielewo, folw., pow. gnieźnieński, ob. Modliszewo.

Anieli zdrój, ob. Szczawnice.

Anielin, Angelin, folw. w pow. brodnickim, do Małego Pólkowa należący, 81 mk. katolików.

Anielin, folw., pow. krobski, ob. Chocieszewice.

Anielówka, Angelówka, wś, pow. zaleszczycki, o pół mili na zachód od mka Tłuste, obejmuje przestrzeni 207 morgów gruntów obszaru dworskiego, 218 morgów włościańskich. Ludności ma 219 dusz, z tego 60 kat., 145 gr. kat., 14 izr.; co do parafii tak rz. kat. jak i gr. kat. należy do Tłustego, z których pierwsza należy do dekanatu jazłowieckiego a druga do dekanatu zaleszczyckiego. Własność rodziny Żurakowskich. B. R.

Anielówka, potok wytryskujący na łąkach w półn. wsch. części gm. Capowiec, w pow. zaleszczyckim; przepływa Capowce i gm. Angelówkę, Różanówkę i Hołowczyńce w kierunku południowo-wschodnim, śród dość urodzajnych pól, i po przeszło milowym biegu uchodzi w obrębie gm. Hołowczyniec z prawego (wsch.) brzegu do rzeki Dupy (ob.), nalezącej do dorzecza Dniestru. Przepływa ona dwa stawy, jeden w Rożanówce, drugi w Hołowczyńcach i porusza w tych gminach dwa młyny. Br. G.

Anielska góra, ob. Bruntal.

Anikszczej, ob. Onikszty.

Aniołka I, wś szlach., pow. ostrzeszowski; 1404 morgo magd. rozl., 7 dm.; 88 mk.; 30 ew.; 58 kat.; 48 analf., st. p. Trzcinica o 2 ki1.; gościniec bity o 6 kil. Aniołka II, wś szl., pow. ostrzeszowski, niedaleko poprzedzającéj; 1275 m. magd. rozl.; 4 dm.; 58 mk.; 8 ew.; 50 kat.; 22 ana1f.

Aniołki, niem. Allerengel, Allergottesengel lub St. Michel, osada, pow. gdański, tak nazwana, od szpitala pod wezw. Ś. Michała i Aniołów ŚŚ., 1340 pobudowanego, 1807 spalonego i więcej nieodbudowanego. Należy do gm. Cyganki.

Anisimowicze, wś, pow. nowogródzki, gub. mińska, o wiorstę od st. dr. żel. Baranowicze, 200 mieszk. Ob. Dryświaty.

Aniz, Aniza, niem. Enns rz., dopływ Dunaju.

Ankematy, Ankamaty, niem. Ankemitt, wś włościańska, powiat sztumski, tak nazwane od właściciela Hanke Metin, który ją 1367 otrzymał; 207 ha. rozl., 146 mk. t. j. 76 katol., 70 ewang.

Ankerholz, Ekerholc, wś, pow. lęborski ziemi pomorskiej.

Anklam, Anclam, niegdyś Nakło, m. pow. w okr. reg. szczecińskiej na Pomorzu, nad rz. Pieną, 1178 mk., st. p., kwitnące płóciennictwo. Powiat A. ma 11 i pół mil kw. rozl., grunt płaski, żyzny, miejscami piaszczysty, nawodniony rzeką Pieną i kilku jeziorami. Rolnictwo i hodowla bydła.

Anktsztokie, wś w pow. telszewskim, parafii kretyngeńskiej.

Ankudowo, okrąg wiejski w gm. Parafianowie, pow. wilejski, liczy w swoim obrębie wsie: Struki, Bojary, Girynowo, Polany, Wereńki, Murawszczyzna, Janowice, Azaryn, Nesterówka.

Anna, 1. A. wś, pow. średzki; 22 dm.; 177 mk., wszyscy katolicy; 60 analf. 2). A., leśnictwo, pow. czarnkowski, ob. Nothwendig, dominium.

Annaberg, kolonia niemiecka, ob. Smorze.

Annaberg, 1). A., folw., pow. szamotolski, ob. Obrzycko.

2). A., leśnictwo, pow. poznański, ob. Owińska.

Annaberg, wś, pow. grudziązki, 1787-93 założona na miejscu dawnej Dąbrówki, 1824 jako osobny majątek uznana. Rozl. 635 ha., mk. 115, w tej liczbie 63 katol.

Annaberg, wś, pow. raciborski, pruskie przedmieście austryackiego m. Bogumina nad Odrą, z zamkiem bogumińskim, na lewym brzegu Odry, należy do katol. parafii Wielkie Gorczyce, ma 2 folw. Althof i Neuhof. St. dr. ż.