Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/37

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


staraniem biskupa Baranowskiego. Jest to obszerna świątynia w stylu ostrołukowym, dość dobrze przechowana. Obecnie A. liczy do 1200 mk., w tej liczbie 580 żydów; do osady, należy 2139 morgów ziemi, przeważnie pszennej. Na obszernym rynku A. odbywają się dwa jarmarki na woły. Prócz innych mniej ważnych zakładów przemysłowych zasługuje na uwagę jedynie zakład stolarski, zaopatrujący okolice w trwałe i porządne meble. Najbliższa st. p. i dr. żel. warsz.-petersb. w Czyżewie. Odl. od Warszawy 125 w. A. parafia dek ostrowskiego liczy 4000 parafian. 2.) A.. wś, i folw. pow. włodawski, gm. Wola Wereszczyńska, między Włodawą a Łęczną, na północ od Wereszczyna, u stóp wyniosłości panującej nad bagnistą okolicą, 27 dm., 2074 morg. W XIII wieku istniał tu gród wspominany w Latopisie Hypacowskim. 3.) A. dobra, pow. włodawski, znajdują się w nich cztery duże jeziora: Nidzie-Wielkie v. Wytyckie, Wązkie, Karaśne i Płotycze.. 4.) A. wś, gm. Nowosolna, pow. łódzki, st. dr. żel. fabr.-lódzkiej, odl. od Łodzi w 12, od Warsz. w 109.

Andrzejowicze, wś, pow. nowogradwołyński, w pobliżu źródeł rz. Uborć, por. Andrejowicze.

Andrzejówka, wś, pow. biłgorajski, gm. Kocudza, należy do ordynacyi Zamojskiej, par. w Biały, st p. w Janowie.

Andrzejówka. 1.) in. Andrejowka, wś, pow. kijowski, nad rz. Zdwiżem, o 13 w. od m. Makarowa; mieszk. 567, ziemi 2415 dzies. Dawniej było to miasto ludne, w którem były 2 kościoły i 19 cerkwi (Zupełny zbiór ruskich latopisców t. III str. 194); dziś ma kapl. katol. parafii Makarów. Należy do Paszkowskich.

2.) A. in. Andrzejowce, wś, pow. kamieniecki, ludn. 525 dusz męz., incl. 135 jednodworców na czynszu. Rozl. 267 dz. włościan, 459 dz. rządu, 439 dz. Sobolewów, 232 dz. Lubińskiego.

3.) A. mała wioseczka, pow. uszycki, gm. Sołobkowce, 80 dusz. męz. ludn., 232 dz. gruntu włośc.; należy do Strychowiec Ignacego Chełmińskiego.Dr. M.

Andrzejówka, ob. Jędrzejówka i Rozdziałow.

Andrzypole, ws, pow. średzki, 8 dm., 60 mk., wszyscy kat., 2 analf.

Andyce, Anycze, po. węg. Andzcze lub Andahaz, ws, w hr. liptowskiem (Węgry), dobra gleba rolna, 79 mk.

Andzelmujża, po łotew. Ondzelmujża, wś, pow. rzeżycki, nad jez. Eszą własność Wejssenhofów, 1927 dzies. Kościół parafialny Św. Jana Chrzciciela, 1782 przez Jana Wejssenhofa orygowany. Par. katol. dek. rzeżycko-raźnieńskiego, wiernych 882.F. S.

Andziejewicze, osada wiejska w półn. zach. str. pow. nowogródzkiego, gub. mińskiej, przy drodze wiodącej ze Szczors do Lubczy, w pierwszym stanie policyjnym i drugim okręgu sądowym.Al. Jel.

Anetów, inaczej Równopole, wś i dobra ziems. w środku pow. ihumeńskiego, niedaleko rz. Swisłoczy, w gm. dukorskiej (ob. Dukora), w 3-im okręgu sądowym, w 2-im stanie policyjnym (śmiłowickim). A. dawniej należał do dóbr Dukora, po r. 1830 przez kupno stał się własnością Charewiczów i dziś jest w ich posiadaniu. Folw. ma obszaru przeszło 1300 mor. ziemi, dosyć urodzajnej, niebrak lasu i łąk dobrych; od st. dr. z. libawsko-romeńskiej Rudzieńsk o 5 w. odl.Al. Jel.

Angelin, ob. Anielin.

Angelówka, ob. Anielówka.

Angełów, przysiołek, ob. Perehińsk; leśnictwo, ob. Knurów.

Angełówka, 1) przysiołek, ob. Czernielów ruski; 2) A. albo Engelsberg, kolonia niemiecka, ob. Wełdzirz.

Angenburg, właśc. Angerburg, ob. Węgobork.

Angera, Angiera, niem. Anger, rz., dopływ Wielkiej Irby (ob. Irba).

Angerapia, niem. Angerapp, rz., jedna ze źródłowych rzek Pregli, przyjmuje Gołdapię, płynie głównie przez Mazury pruskie. Zowią ją też Angrab, Angrama, niekiedy Rapa (Kętrz.) lub Węgrza. Nad tą rz. p. H. Dewiz odkrył i zbadał wiele grbów pogańskich oraz opisał je w czasopiśmie królewieckiem „Schriften der physikalisch-oekonomischen Gesellschaft“ XIX. 2. Por. Pregla.

Angerapp, wś i dobra w pow. darkiańskim Prus Wschodnich.

Angerbach, ob. Usmaiten.

Angerburg, ob. Węgobork.

Angermünde, m. w Kurlandyi, pow. piltyński, niedaleko morza baltyckiego, nad Irbą, ze spustoszałym zamkiem.

Angern, 1). jez. (lub haf) w okr. tukkumskim Kurlandyi, par. Kandau, połączone z zatoką ryską, wzdłuż której ciągnie się w. 17 i pół, szer. 2 do 2 i pół w. a oddzielone od owej, zatoki smugą lądu od 1 i pół do 2 w. szerokości mającą; miało kiedyś 76 W. kw. rozl., dziś po większej części osuszone, na dnie bursztyn znajdywano. 2) A., wś, w pobliżu tegoż jez. Enc. Org. mylnie A nazywa Argern.F. S.

Angleniki, 1). okrąg wiejski w gm. Kronach, pow. trocki, liczy w obrębie swoim wsie: Angleniki, Wizginy, Jodkasze, Górniszki, Dyakiszki, Dabinta, Krackiemia, Łapojnia. 2). A., majątek i wś, pow. trocki, nad rz. Łukną, posiada młyn wodny i papiernię, w parafii starotrockiej. Korejwa zowie ją Angleniszki.

Angliniki, 1) okrąg wiejski w gm. Międzyrzeczu, pow. trocki, liczy w obrębie swoim wsie: Rudziszki, Bajembały, Szklary, Ang1iniki, Połukna, Boguszyszki, Ołona, Dojnia,