Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/31

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


w Kurlandyi, w parafii Goldynga, przyjmuje Willgalen.

Alexanderfeld (niem.), ob. Aleksandrowice na Szlązku austr.

Alexanderhof (niem.), ob Aleksandrowo.

Alexandersfeld (niem.), ob. Aleksandrowo i Bodzewo.

Alexanderruh, Alexandersruh (niem.), ob. Aleksandrowo.

Alferowskie, sioło, pow. kadnikowski, gub. wołogodzkiej, st. poczt. między Kadnikowem a Welskiem.

Alfonsowo, po łotew. Olponsowa, wś, pow. dynaburski, par. Nidermujża, własność Aleksandra Łabuńskiego.

Alfredówka, przysiołek. filia gr. kat. paraf. Kurowiсe (ob.).

Algawiszki, Allgawischken (niem.), W. i M., dwie wsie, okr. reg. gąbiński, pod Kaukiejmami, 273 i 135 mk.

Alge (niem.), rz., wpada do Kuryszhafu tuż obok Niemna, na zachód.

Algier, pow. bukowski, ob. Linie (Linde).

Alinia, wś, pow. koniński, gm. Władysławów, o 22 w. na wsch.-połd. od Konina, o 3 w. od Władysławowa, 148 mórg roz1., 40 ludn., grunt piaszczysty, utworzona 1847 po wyciętych lasach z gruntów do dóbr Rusocice należących.J. Ch.

Alinka, zaśc., pow. trocki. W pobliżu A. kurhany z czasów wojen krzyżackich, prawdopodobnie z r. 1348.

Aliszki, niem. Alischken, wś, dobra i leśnictwo w pow. wystruckim, 430 mk.

Alkschne (niem.), ob. Usmaiten.

Alle, rz., ob. Łyna.

Alleenhof, ob Julianka.

Allenau, wś. pow. frylądzki, 460 mk., należy do funduszu stypendyalnego wszechnicy królewieckiej.

Allenberga, Allenburg, ob. Alberga.

Allendorf (Gross i Klein), dwie wsie i dobra pow. welawski, pod Albergą, 156 i 30 mk.

Allenstein, ob. Olsztyn.

Allerengel, Allergottesengel, ob. Aniołki.

Allersberg, ob. Heilsberg.

Allmoyen, Almoyen, ob. Ilmonie.

Allodial Ellgoth, ob. Ligota.

Allohksne, ob. Durba.

Allschwangen, ob. Alszwang.

Allyrode, folw., pow. chodzieski, ob Strzelce (Strelitz).

Alma, rz. w Krymie, dł. 70 w., źródło na półn. stoku Jaiły, w dolinie słynnej z sadów owocowych, głównie jabłkowych (po tatarsku alma, jabłko). Nad brz. A. słynna bitwa 20 wrz. 1854 między wojskami rossyjskiemi a armią sprzymierzoną.

Almas (węg.), ob. Jabłonów, Jabłunów.

Almenhausen, wś, pow. jeławski, 240 mk., kośc. ewang. par.

Almoyen, ob. Ilmonie.

Aloizów, 1). wś, pow. wiłkomierski, par. Kupiszki, z kościołem S. Jana, 1794 wystawionym z drzewa przez obyw. Kościałkowskiego; filia. 2) wś. pryw., pow. poniewieski, o 51 w. od Poniewieża.

Aloizówka, wś i majątek, pow. mozyrski, własność Adamowiczów.

Alolia, ob. Muldowa.

Alonta, rz., dopływ Minoga (ob.), z lewej strony.

Aloxote, ob. Saka.

Alpy polskie. Tak Długosz Tatry nazywa.

Alschhof, wś w Kurlandyi, parafii Amboten, piece wapienne.

Alschwangen, ob. Alszwang.

Alsen, folw., pow. inowrocławski, ob. Lachmirowice.

Alsen, folw., pow. wałecki, do zamku Frydlądu należący, 1866 tak przezwany, 15 mk., ewang.

Alsiedy, ob. Olsiady.

Alsö, po węg. „niźszy;“ ztąd w wielu nazwiskach np. Alsö-Sajö, Alsö-Kubin (ob, Sajö, Kubin), "Wyższy" po węg. Felsö.

Alstadt, Altśtat, Altstadt (niem.), wś, pow. morąski, pod Christburgiem.

Alszakis, struga, lewy dopływ Olsy, która do Mitwy z prawej strony wpada.

Alszsang, Alszwangen, niem. Allschwangen, Alschwangen, mko, pow. hazenpocki, gub kurlandzką, o 25 w. od Goldyngi. Paraf. kościół kato1. Ś. Michała Arch., założony 1623 przez hr. Jana Ulryka Szweryna. Par. katol. dek. kurlandzdego: dusz 9169, z filią w Felixbergu (kościół Ś. Józefa z r. 1862). Par. A. obejmuje ważniejsze wsie: Adsen, Bassen, Guddeneeken, Felixberg, Pewikken i i. W A. znajduje się spustoszały staroż. zamek krzyżacki, 1372 wzniesiony przez w. mistrza Wilhelma von Freimersen.

Alt, Alte, po niem. Stary,–a,–e, wyraz wchodzący w skład wielu niemieckich nazw miejscowości, które się od niego zaczynają. Wymieniamy poniżej ważniejsze, których zaś brak, te będą zamieszczone pod nazwiskami pozostałemi po odrzuceniu Alt, np. Alt-Braa pod Braa, Alt-Lubitz pod Lubitz.

Altania, ob. Twardowa górka.

Altan, ob. Toporzysko.

Alt-Bielitz, ob. Bielsko Stare.

Altboyen, ob. Bojanowo Stare.

Alt-Busch, ob. Stary Las.

Alt-Christburg, wś, pow. morąski, st. p., 885 mk.

Altdamm, m. na Pomorzu, reg. szczecińska, st. p., 4414 mk.

Alt-Dollstädt, wś, pow. pasłęcki, st. poczt., 210 mk.

Altdorf, ob. Starawieś.

Alte-Babke, ob. Babki, Starebabki.