Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/143

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


dz. Naleała do Potockich, Górskich. dziś część Klimenki 471 dziesiatyn, część Żółkiewskiego 1706 dzies. Dr. M.

Berezowica, 1). B. mała, wieś, pow. zbaraski, o 20 kil. od Zbaraża, w przedniej podolskiej glebie; przestrzeni ma obszar dworski roli ornej 582 m., łąk i ogrodów 180, pastwisk 12 m., lasu 165 m.; mniejsza posiadłość obejmuje roli ornej 978 m., łąk i ogrodów 130 m., pastwisk 11 mórg. Ludności ma 831, w tem rz. kat. 520, gr. kat. 248, izrael. 63. Wieś ta naley do rz. kat. parafii w Opryłowcach oddalonych o 2 mile, do grec. kat. parafii w Iwanczanach, której jest filią. 2.) B. wielka, wieś, pow. tarnopolski, o milę na południe od Tarnopola, nad rzeką Sered, przy gościńcu rządowym prowadzącym z Tarnopola na Mikulińce, Trembowlę, Kopeczyńce, Czortków, Jagielnicę do Zaleszczyk. Przestrzeni posiadłość większa obejmuje roli ornej: 1131, łąk i ogr. 99, pastwisk 41, lasu 398 morg. austr.; posiadłość mniejsza obejmuje roli ornej: 2014, łąk i ogrodów 188, pastwisk 105 m. a. Wieś ta leźy w przedniej glebie podolskiej. Ludności ma 1429, w tem rz. kat. 70, gr. kat. 1326, izraelitów 24. Włość ta naley do rzym. kat. parafii do oddalonego o milę Baworowa; grec. kat. parafią ma. w miejscu (wedlug Szematyzmu 1280 wiernych), należącą do gr. kat. dek. tarnopolskiego. Wieś ta posiada szkołę otatową, należącą do rady szkolnej okręgowej w Tarnopolu; ma równie kassę pożyczkową z funduszem zakładowym 600 złr. B. R.

Berezowicki potok, wypływa na łąkach na północ wsi Berezowicy małej, w pow. zbaraskim, płynie we wschodnim kierunku łączkami berezowickiemi i iwańczańskiemi i we wsi Iwańczanach wpada do stawu iwańczańskiego, do którego od północy wpada potoczek Kobylski, takie Rzeczką zwany, płynący z nad granicy Galicyi i Królestwa Polskiego. Ze stawu zaś wypływa już znaczniejszy potok zwany Hnizdeczną, tworzący prawy dopływ Gniezny. Br. G.

Berezowiec, potok w obr. gminy Synowudzka wyżniego, w pow. stryjskim; wypływa ze stoków lesistych wzgórz ciągnących się w kierunku poludniowo-wschodnim; plynie głębokiemi debrami w kierunku południowym i złączywszy się z prawego brzegu z potokiem Serednym wpada w obrębie tej gminy do Stryja z lewego brzegu, po półmilowym biegu.

Berezówka, 1). duża wieś, pow. jampolski, mieszk. 1957. Ziemi włośc. 2777 dz., dworskiej 1449 dzies., gorzelnia. Należała do Trzecieskich, dziś hr. Poletyłly. Ma st. poczt. (między Mohylowem a Dżurynem). 2). B., wś, pow. lityński. dusz męz.: 288; ziemi włośc. 650 dz., dworskiej 982 dz.; należy do pięciu właścicieli; Sowińskich 335 dz., Bydłowskich 192 dz., Baranowskich 183 dz., Górskich 189 dzies., Czubowskich 83 dz. Tu ur. się spółczesny poeta Leonard Sowiński. 3). B., wś, pow. hajsyński, dusz męz. 345. Ziemi włośc. 626 dz., dworskiej 620 dz. Należała do Szembekowej. 4). B., wś, pow. bałcki, gm. Moszniugi, liczy dusz męz. 408. Ziemi włośc. 1362. Należy do kilku właścicieli; największa część Ulatowskich 554 dz., Strawińskiego 294 dzies., Brońskiego 156 dz., Szewcowa 171 dz. 5). B., wś, pow. humański, nad rz. Horskim Tykiczem, o 3 w. od m. Buków. Mieszk. 710, wyznania prawosławnego. Cerkiew parafialna i szkółka. Własność ks. Lubomirskiego. Ziemi 2346 dz., pierwszorzędny czarnoziem. Zarząd gminny w m. Bukach, policyjny w Talnem. 6). B., wś i zaścianek na lewym brzegu Wilii, pow. wilejski, między Michaliszkami a Bystrzycą, filia katol. parafii Budzław. 7). B., wś, pow.radomyski, nad rz. Bereźce, o 19 w. od Radomyśla, na trakcie kijowsko-żytomierskim, ma kaplicę katol. parafii Korystyszów. 8). B., wś, gub. witebska, przy trakcie z Siebieza do Lucyna. 9). B., ob. Brzozówka, Rzyszczów.

Berezówka, 1). wś, pow. ananiewski, gub. chersońska, st. p. między Wozniesieńskiem a Odessą. 2). B., wś, pow. atkarski, gub. saratowska, st. p. między Atkarskiem a Petrowskiem. 3). B., wś, pow. bałaszowski, gub. saratowska, st. p. między Bałaszowem a Ekaterynówką, st. dr. żel. tambowsko-saratowskiej.

Berezówka, wie, pow buczacki, jest prawie przedmieściem miasteczka Manasterzysk, leży nad rzeczką Koropiec i przy gościńcu rządowym prowadzącym z Manasterzysk do Niżniowa. Przestrzeni ma obszar dworski roli ornej 156 m., łąk i ogrodów 121, pastwisk 22, lasu 220 morgów austr.; włościanie posiadają roli ornej 346 m., łąk i ogrodów 531 m., pastwisk 206 m. a. Ludności ma rzym. kat. 409, gr. kat. 200, izraelitów 48: razem 657. Należy do obudwu par. do Manasterzysk, Jako filia gr. kat. par. Manasterzyska, ma wraz z Korościatynem dusz 406. Właściciel Józef Mołodecki.

Berezówka, 1.) rz., dopływ Kamionki, wpada do niej od strony prawej, naprzeciw Żytomierza. 2.) B., ob. Tykicz (Gniły), Kodyma, Inguł.

Berezówka, 1.) potok, wyplywa na bloniach gm. Mierowa w pow. Kamionka Strumiłowa, dostaje się na błonia Dmytrowa, płynie po zachodniej stronie tej wsi, dostaje się na obszerne błociska ciągnące się od Chołojowa do Toporowa, płynie ich wschodnim brzegiem po pod las Strachów i Wychary; zwraca się następnie na wschód, tworząc granicę między gminami Chołojowa. i Nieznanowa, a gminą