Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/142

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


prawosł. Cerkiew parafialna i szkółka. Ziemi 4713 dz., pierwszorzędny czarnoziem, własność hr. Mołodeckiego. Cegielnia i zarząd gminny w tejże wsi, policyjny w Koszowatej. 4). B., ob. Bereżanka. Kl. Przed.

Berezianka, Berezówka, rz., ob. Tykicz (Gnily).

Berezicze, wś, pow. piński. Przed laty kilkunastu st. poczt. przy b. trakcie pocztowym Pińsk-Równe, o 78 i pół w. od Pińska.

Berezina, Berezino, ob. Berezyna.

Berezka, ob. Brzózka.

Berezki, wś, pow. bałcki, gm. Meczetna.

Berezki Berszadzkie, duża wieś w pow. olhopolskim, 434 dusz męz., 1170 dziesięcin ziemi włościan a 866 dworskiej. Należała do Moszyńskich, dziś Łupandina.

Berezki Czeczelnickie, duża wieś w pow. olhopolskim, 811 dusz męz., ziemi wlościan 2330 dz. Było oddzielnem starostwem. wraz z wsiami Wołową i Koczyjowcami (w pow. bałckim). W 1816 r. oddane było na 12 lat generałowi Kurucie. Dziś rządowe.

Berezna, 1.) mko nadetatowe, pow. i gub. czernihowska, przy trakcie od st. Meny drogi żel. landwerowsko-romnieńskiej, mieszk. 9790, od Petersburga 1023 w. a 37 od miasta gubernialnego odległe, st. p. W 1663 miasto setnicze pułku czernihowskiego. Ma 4 cerkwie i bóżnicę. Handel niewielki. 2). B., wś, pow. lityński, u zbiegu Rudy Wielkiej czyli Domachy z Bohem, ma dusz męz. 383; ziemi 1033 dz. Wieś ta tworzyła oddzielne starostwo. Ostatni trzymał je przez lat 50 pułkownik Sierakowski i płacił do skarbu 1041 zł. Dziś rządowa. 3.) B., Bereżna, wś, pow. skwirski, przy ujściu rz. Berezianki do Rosi, o 5 w. od Wołodarki i o 20 w. od m. Skwiry. Położona na niskiej bezleśnej równinie, nadzwyczaj urodzajnej lecz ogołoconej z lasu. Mieszk. 2173 prawosł., 12 katolików, 10 żydów: razem: 2195. Cerkiew parafialna i szkółka. W zeszłym wieku należała do wołodarskiego klucza ks. Wiśniowieckich, obecnie zaś do Podhorskiego. Ziemi 1594 dzies. Zarząd gminny w tejże wsi, policyjny w Skwirze. 4.) B., ob. Bereżne. Kl. Przed.

Berezniaki, Bereznica, Berezniki, ob. Bereźniaki, Bereżnica, Bereźnica, Bereźniki.

Berezny, mko, pow. krzemieniecki, nad Ikwą. Z przywileju Stanisława Augusta widać, iż już w 1774 r. B. były miasteczkiem. Mieszk. 1,250. Cerkiew, browar, gorzelnia, papierna. Targi tygodniowe; trzy jarmarki do roku. iPor. Podbereźce.

Berezów, wś, nad rz. Łączną, pow. kielecki, gm. i par. Suchedniów. Już za Augusta II istniała tu kuźnica; obecnie zaś fryszerka i fabryka wyrobów żelaznych i narzędzi rolniczych, posiada 14-pudowy młot, hydrauliczną kuźnię, tokarnię i warsztaty. Surowiec otrzymuje z sąsiednich fabryk i przerabia go na kute żelazo, gwoździe, osie, sochy, łopaty i t. p., rozchodzące się po całem Królestwie. W 1873 roku wyrobiono tu 3,000 pud żelaza i 11,430 pudów różnych wyrobów, ogólnej wartości 57,637 rs. W 1875 r. wyrobiono żelaznych wyrobów i drutu 1049 pud. W 1827 r. było tu 47 dm. i 319 mk.

Berezów, 1.) wś, pow. staromiejski, o 5 kil. od Chyrowa, w par. rzym.-kat. Starasól. w par. gr. kat. Laszki murowane. Własność hr. Mniszchów. Do B. należy przysiołek Tarnawka. 2.) B. niżny i B. wyżny, dwie wsie, pow. kołomyjski, leżące w głębokich górach, o parę mil oddalone od węgierskiej granicy, nad rz. Łuczką, którą. właśnie w Berezowie niższym tworzą liczne górskie potoki, łączące się razem; te dwie górskie wsie łączą się razem, ich chaty rozsypane na milowej przestrzeni stoją każda z osobna i nie możnaby znaleść granicy między temi wioskami, gdyby nie potok Rusury zwany, rozdzielający te miejscowości, z których pierwsza to jest Berezów niższy leży o milę na wschód od miasteczka Jabłonowo, a wyższy o półtorej mili w tymże kierunku od tegoż miasteczka. W Berezowie niżnym posiada obszar dworski roli ornej: 3 morgi, łąk i ogrodów 4 m., pastwisk 108 m., lasu 62 m.; włościanie posiadają roli ornej: 325 mórg, łąk i ogrodów 606 m., pastwisk 236 m. lasu 54 m. W Berezowie średnim posiada obszar dwor. roli ornej 3 morgi, łąk i ogrodów 4 m., pastwisk 108, lasu 62; włościanie roli ornej 325, łąk i ogrodów 696, pastwisk 237 m., lasu 54 morg. W B. wyżnym obszar dworski roli ornej 4 morgi, łąk i ogrodów 52 m., pastwisk 2 m., lasu 345 m.; włościanie posiadają roli ornej 967 m., łąk i ogrodów 2563 m. a., pastwisk 1450 m., lasu 309 m. W B. i przyległej Bani Berezowskiej były niegdyś warzelnie soli, 1799 r. zaniecha ne. Ludności ma Berezów niżny 1254. w tym rz. kat. 174, gr. kat. 1015, izraelitów 65. Berezów wyzny 2915, w tym gr. kat. 2542, rz. kat. 16, izraelitów 357. Miejscowości te obiedwie należą do rz. kat. par. w Jabłonowie; grec. kat. parafia jest w Berezowie wyżnym, do którego należą Berezów wyżny, średni i niżny, razem 3657 parafian; parafia ta należy do gr. kat. dekanatu pistyńskiego, ma filią w B. niżnym. Posiadłość dworska jest własnością rządową. B. R.

Berezowa, duza wieś, pow. mohylowski, gub. podolska, ma 563 dusz mez., 1355 dz. ziemi włośc. Ziemi dworskiej używalnej 1549 dzies., nieużytków 176 dz. Należała do Komarów, dziś Cichaczowa. Dr. M.

Berezowa-Bałka, wś, pow. bałcki, gm. Józefpol, liczy dusz męz. 211; ziemi włośc. 435