Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


nied. niedaleko.   st. tel. stacya telegraficzna.
niem. niemiecki,-a,-e. stul. stulecie
n. p. m. nad powiérzchnią morza. stwo starostwo.
n. s. nowego stylu sz., szer. szeroki,-a,-e; szerokość.
ob. obacz. sz., sześc. sześcienny,-a,-e.
obr. obraz sz. g. szerokość geograficzna.
odl. odległy,-a,-e; odległość. szk. szkoła.
odn. odnowiony,-a,-e. szl. szlachecki,-a,-e.
okr. okrąg. Szl. Szląsk.
os. osada. szp. szpital.
Pam. Pamiętnik. Ś., Św. Święty,-a,-e.
par. parafia, parafialny,-a,-e. t. tom; tonna.
płd. południe. tal. talar.
płn. północ. tm. tamże.
pobl. pobliski, w pobliżu. t. n. tegoż nazwiska.
pol. polski,-a,-e. tys. tysiąc.
poł. położony,-a,-e. u. gm. urząd gminny.
półw. półwysep. um. umarł.
por. porównaj. uniw. uniwersytet.
pow. powiat. ur. urodził się.
prawosł. prawosławny,-a,-e. v. vel, albo; von.
prod. produkcya. vol. volumen, tom.
pryw. prywatny,-a,-e. w. wiek; wiorsta.
przyl. przyległości. W. Wielki,-a,-e.
przyst. przystań, przystanek. w. a. waluty austryackiéj
przyw. przywiléj Wiad. Wiadomości.
p. w. pod wezwaniem. W. Ks. P. Wielkie Księztwo Poznańskie.
r. rok. wł. włóka.
ref. reformowani (ewangelicy). wł., włas. własność.
reg. regencya. właś. właściwie.
rob. robotnicy. włośc. włościanie, włościański,-a,-e.
rodz. rodzina. woj. województwo.
roln. rolnik,-cy. wsch. wschód, wschodni,-a,-e.
ross. rossyjski,-a,-e. wś. wieś
rs. rubel srébrem. wyd. wydanie.
rz. rzéka. wym. wymawiaj.
rz.-kat. rzymski-katolik,-cy. wys. wysoki,-a,-e, wysokość.
rząd. rządowy,-a,-e. wyst. wystawiony,-a,-e.
saż., sąż. sażeń, sążeń. wzn. wzniesiony,-a,-e.
s. gm. sąd gminny. zach. zachód.
s. s. starego stylu. zał. założony,-a,-e.
st. stopa; stacya; stopień. zaśc. zaścianek.
St. Stary; Sanct. zbud. zbudowany,-a,-e.
staroż. starożytny. złr. złoty reński w. a.
st. dr. ż. stacya drogi żelaznéj zm. zmarł,-y,a.
stol. stolica. zw. zwany,-a,-e.
st. p. stacya pocztowa. źr. źródło
str. stronnica.


Nie wymieniamy tu naturalnie skróceń przypadkowo użytych lub łatwiéj zrozumiałych.