Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ


najczęściéj w tém dziele używanych.


akad. akademia.   inst instytat.
al. alias, inaczéj. izr. izraeliei, izraelski,-a,-e.
al. alias, inaczéj. izr. izraeliei, izraelski,-a,-e.
analf. analfabeci, nieumiejący czytać. jarm. jarmark.
apt. apteka. J. Ch. Jezus Chrystus.
art. artykuł. jez. jezioro.
bisk. biskup, biskupi,-a,-e, biskupstwo. jęz. język.
brz. brzeg. j.w. jak wyżéj.
c., cent. cent austryacki. k., kop. kopiejki.
chrz. chrześcianie. Kal. Kalendarz.
c. k. cesarsko-królewski. kapl. kaplica.
cm. centimetr. kat. katolik, katolicki,-a,-e.
cz. część. kil. kilometr.
czet. czetwiert. kl. klasa.
czyt. czytaj. kob. kobiéty.
d., dm., dom, domy. kol. kolonia.
dek. dekanat. kom. cel. komora celna.
dł. długi,-a,-e, długość. kop. kopiejki.
dł. g. długość geograficzna. kośc. kościół.
domin. dominium. kr. król, krajcar.
dr. drewniany,-a,-e. król. królewski,-a,-e; królestwo.
druk. drukowany,-a,-e. Król. Pol. Królestwo Polskie.
dr. żel. droga żelazna. ks. książę.
dyec. dyecezya. kś. ksiądz.
dz., dzies. dziesięcina. kw. kwadratowy,-a,-e.
Dzien. Dziennik. l., ludn. ludność.
emfit. emfiteuza. lit. litewski,-a,-e.
ew., ewang. ewangelik, ewangelicki,-a,-e. łac. łacina.
excl. exclusive, wyłącznie. łot. łotewski,-a,-e.
f. fenig pruski. M. Mały,-a,-e.
fabr. fabryka. mad. madziarski,-a,-e.
fil. filia. men. menonici.
fl. floren, złoty reński. męż. mężczyźni.
folw. folwark. m. i. między innemi.
fr. frank, francuski,-a,-e. mil. milion.
Gal. Galicya. mk. mieszkańcy.
Gaz. Gazeta. mko miasteczko.
gimn. gimnazyum. mm. millimetr.
gł. głęboki,-a,-e. mr. mórg.
gm. gmina. mrk. marka (niemiecka moneta).
gr. kat. greko-katolicki,-a,-e. mt. metr.
gub. gubernia, gubernialny,-a,-e. mur. murowany,-a,-e.
ha. hektar. n. nad.
hr. hrabia, hrabstwo. N. Nowy,-a,-e.
i i. i inne. nal. należy.
incl. inclusive, włącznie. Nadw. Nadwiślańska (dr. ż.)