Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/90

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
— 86 —

ćwiczeniach jest charakter równy, wstrzemięźliwy i, że tak się wyrażę, uczciwy. Japończyk, strącony z nóg przez przeciwnika, wstaje zwykle z uśmiechem, nawet jeżeli otrzymał ciężkie uderzenie.

Europejczycy i Amerykanie są wogóle nerwowi; Japończycy zaś, przeciwnie, wyjątkowo spokojni.

Czy dokładne trzymanie się wszystkich przepisów japońskiego dżiu-itsu dla zdobycia fizycznego zdrowia wpłynęłoby dodatnio na rasy białe? Autor twierdzi, że tak.