Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/89

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.ROZDZIAŁ X.
Nie trzeba zapominać, że nawet atleci nie są w stanie wykonywać wszystkich podanych sposobów.

Zatem chcący się uczyć ćwiczeń dżiu-itsu nie powinni odrazu przechodzić do walk, ale zaczynać od samego początku. Przytem człowiek, pragnący choć poczęści się wydoskonalić, powinien ściśle przestrzegać wszystkich warunków rozwoju fizycznego, jako to: przepisów dyety, głębokiego oddychania, ciągłego korzystania ze świeżego powietrza, noszenia luźnej odzieży, dającej przystęp powietrzu, częstej ką pieli, obfitego używania wody, jako napoju, prawidłowych godzin snu, dostatecznej ilości rozrywek i bardzo częstych ćwiczeń mięśniowych.

Przytem warunkiem koniecznym przy