Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/74

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
ROZDZIAŁ IX.Wyższe sposoby walki.


Przerzucanie przez głowę”, Najlepiej ćwiczyć się na miękkiej trawie lub na sianie. Przedewszystkiem chwyta się przeciwnika za poły ubrania. Jednocześnie prawą nogę opiera się możliwie blizko u jego kroku. Czyni się to, podskakując do niego jak najbliżej. Po dokonaniu tego nacierający rzuca się na ziemię w tył, z całej siły; wówczas przeciwnik przeleci mu napewno przez głowę. Padający na ziemię w chwili padania szybko wyprostowuje nogę, która opiera się w kroku zaatakowanego.

W ten sposób noga będzie działać tak, jak drąg. Ćwiczenie to jest bardzo popularne, ii uczą go po 6—7 lekcyach.